Nieuws

Dirk Frieling overleden

Dirk Frieling (1937-2011)

Afgelopen woensdag is stedenbouwkundige, docent, ‘peetvader’ van Almere en Randstad-Metropoolenthousiasteling Dirk Frieling (1937-2011) overleden. Daarmee moet het palet van de Nederlandse ruimtelijke ordening en stedenbouw voorlopig een beetje bleker, want Frieling was meer dan een ontwerper, meer dan een ambtenaar, meer dan een docent; hij was vooral een enthousiast inspirator.

Frieling, afkomstig van de dienst volkshuisvesting in Amsterdam, begon zijn loopbaan in 1973 als stedenbouwkundige op het projectbureau van de laatste new town van Nederland: Almere. Hij tekende daar onder meer voor het structuurplan Almere Haven. Tot op het laatst is hij bij Almere betrokken geweest, bijvoorbeeld als kwartiermaker voor het New Town Institute, als hoofd van de Rijksdienst IJsselmeerpolders en als voorzitter van de Welstandscommissie. In 1990 werd hij onderscheiden met de Bonifatiusspeld voor zijn verdiensten voor de stad.
Van 1991 tot 2003 was hij als hoogleraar Stedenbouwkundig Ontwerpen Stad en Regio verbonden aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

In een memoriam noemt Zef Hemel het initiatief tot Het Metropolitane Debat Frielings grootste daad, en dat was waarschijnlijk ook zo. Medio jaren negentig begon Frieling met het organiseren, inspireren en entameren van een reeks initiatieven die de metropoolvorming van de Hollandse Delta tot onderwerp hadden. De oprichting van de Vereniging Deltametropool was maar één van die initiatieven. Frieling was enthousiast over de metropolitane mogelijkheden van de Randstad en omstreken en liet geen gelegenheid voorbijgaan om dat enthousiasme uit te dragen. Dat enthousiasme en inzicht zal Nederland voortaan moeten missen.