Nieuws

Eerste Openluchtschool voor het Gezonde Kind

Eind vorig jaar is de restauratie van Openluchtschool van Jan Duiker in Amsterdam opgeleverd. Daarmee is, na Zonnestraal, de Van Nellefabriek en het Glaspaleis, alweer een icoon van het Nieuwe Bouwen opgepoetst en op de toekomst ingericht. De eerste twee zijn onlangs op de kandidatenlijst voor Unesco Werelderfgoed geplaatst. Wessel de Jonge, die ook betrokken was bij de restauraties van de Van Nellefabriek en Zonnestraal, tekende ook voor de restauratie van de Openluchtschool.

Dit gebouw van Jan Duiker uit 1930 geldt als schoolvoorbeeld van ‘Het Nieuwe Bouwen’. De school werd gesticht met het idee dat ook gezonde kinderen baat hebben bij lessen in de buitenlucht. Onderdeel van het complex is een poortgebouw uit 1932 dat toegang geeft tot het terrein. Sinds 1985 is het gebouw een Rijksmonument. In de loop van de tijd zijn er diverse verbouwingen geweest. In 1955 zijn de gebouwen zorgvuldig gerenoveerd door architect Auke Komter, die voor Duiker gewerkt heeft.

Anno 2011 voldeed de school niet meer aan de hedendaagse eisen op het gebied van onderwijs, binnenklimaat, ventilatie en comfort. Ook was er sprake van achterstallig onderhoud en (bouw)technische gebreken. Het was daarnaast de wens om de monumentale kwaliteiten van de school weer zoveel mogelijk zichtbaar te maken, ook in het interieur. De opdracht was om het gebouw binnen beperkte financiële kaders bouwtechnisch te restaureren en het binnenklimaat te verbeteren. Daarbij is uiteindelijk de keuze gemaakt de buitenkant te restaureren naar de renovatie van Komter uit 1955 en het interieur te inspireren op de oorspronkelijke ideeën van Duiker.

Een aantal programmatische scenario’s voor mogelijke herverdelingen van functies is opgesteld om het gebrek aan ruimte en functies zoals een mediatheek en individuele studieplekken op te lossen. Gekozen is voor het uitplaatsen van het aanwezige kinderdagverblijf en het aanbieden van handvaardigheidonderwijs in de klaslokalen zelf. Hierdoor is op de begane grond ruimte voor mediatheek, spreekkamer, lerarenkamer en administratie gecreëerd, die voorheen samen in één (voormalig) leslokaal waren ondergebracht. Ruimte voor studieplekken is gevonden door een transparante glazen studieruimte in de buitenlokalen te realiseren, nagenoeg onzichtbaar vanaf het schoolplein.

De glasgevels zijn na renovatie voorzien van een dun dubbelglaspakket dat met een vernieuwde verwarmingsinstallatie voor het comfort in de winter zorgt. Het binnenklimaat is volgens de Frisse Scholennorm verbeterd door het aanbrengen van een gebalanceerde mechanische ventilatie met warmteterugwinning.
De restauratie bestond verder uit betonherstel, het compleet vernieuwen van toiletgroepen en vervanging van nagenoeg alle binnenafwerkingen waarbij historische afwerkingen en kleuren grotendeels zijn hersteld. Daarnaast zijn alle lokalen voorzien van state-of-the-art datatechnologie en digitale schoolborden.

architect
Jan Duiker/ Wessel de Jonge architecten bna bv

adres project
Cliostraat 40, Amsterdam

functie
onderwijsfunctie

opdrachtgever
Bestuur van de Eerste Openluchtschool voor het Gezonde Kind

opgave
Restauratie van het rijksmonument inclusief aanpassingen welke voldoen aan de eisen gesteld door de norm Frisse Scholen, met in acht neming van de monumentale kwaliteiten van het gebouwdatum

1e schets:
ca. Februari 2009

start bouw
Februari 2010

in gebruik name
December 2010

tot hoever in proces betrokken:
Structuurontwerp t/m Oplevering

m2:
1328 m2 BVO

m3:
4380 m3

bouwsom
|3.200.000,- inclusief. BTW

trots op:
Het voldoen aan hedendaagse eisen van onderwijs en comfort zodat de schoolfunctie behouden kon worden, terwijl Duiker’s architectuur nog altijd tot zijn recht komt.

volgende keer anders
De potentie van de daken meer benutten door minder installaties en een groene inrichting.