Nieuws

Vertrek Bjarne Mastenbroek als BNA-voorzitter

Met ingang van heden legt Bjarne Mastenbroek het voorzitterschap van de BNA neer.

Na een jaar voorzitterschap hebben het BNA-bestuur en zijn voorzitter geconstateerd dat er tussen beiden onvoldoende consensus is over de wijze waarop de gestelde beleidsdoelen moeten worden bereikt. Daarom heeft Bjarne Mastenbroek besloten om zijn aandacht en energie op andere onderwerpen te richten en het voorzitterschap te beëindigen. Het bestuur respecteert dit besluit.
 
Het bestuur zal er voor zorgen dat de speerpunten van de BNA de komende tijd onverminderd worden aangepakt. Het versterken van de positie van architecten in aanbestedingen, het verbeteren van de algemene voorwaarden en contractering, alsmede het verbeteren van het ondernemerschap – allemaal punten waar Mastenbroek een bijdrage aan geleverd heeft – staan daarbij centraal. Op Mastenbroeks initiatief zal de aankomende Dag van de Architectuur een extra impuls krijgen met een campagne voor architecten.
 
Vicevoorzitter Rob Hendriks is waarnemend voorzitter. Het BNA-bestuur is gestart met de werving van een nieuwe voorzitter.