Nieuws

2e prijs NL studenten bij IFLA Student Design Competition

De Wageningse studenten landschapsarchitectuur Jorrit Noordhuizen en Inge Kersten wonnen een tweede prijs uit ruim 390 internationale inzendingen tijdens de jaarlijkse Student Landscape Architecture Design Competition 2011

Voorstel van Jorrit Noordhuizen en Inge Kersten

Het project van Jorrit Noordhuizen en Inge Kersten voorziet in een actieve kustverdediging in North Carolina (USA) door het aanwenden van de natuurlijke landschappelijke dynamiek. De studenten ontwierpen een houten structuur die invloed heeft op de duingroei. Door het gebruik van deze structuur kunnen omwonenden actief bijdragen aan het herstel van een robuuste duinzone en ontstaan nieuwe hoogteverschillen in het landschap. De houten structuur heeft naast zijn functie voor de kustverdediging ook een visuele impact op het gebied.

Het plan speelt in op de onzekerheden rondom klimaatverandering en beoogt de beleving van lokale landschapstypen te verrijken. De ontdekkingen die de studenten  tijdens het ontwerpproces deden kunnen ook in andere landen worden toegepast. Het ontwerp vond plaats in het kader van een masterthesis voor de masteropleiding Landschape Architecture & Planning aan Wageningen University.