Nieuws

Archiprix 2011 genomineerd: Deventer Reloaded

Inbreiden in plaats van uitbreiden! Gregor van Lit maakte een ontwerp en strategie voor de verstedelijking van het Deventer werkgebied door het programmatisch en ruimtelijk te verbinden, vervlechten en verdichten van het gebied.

Begin jaren twintig van de vorige eeuw realiseerde Deventer een industrie-bedrijventerrein dat sindsdien explosief gegroeid is tot een grootte van circa 400 hectare, vier keer de omvang van de binnenstad. Het werkgebied wordt momenteel uitgebreid met een bedrijvenpark van 120 hectare (waarvan 60ha. uitgeefbaar) aan de zuidzijde van de A1. Naar mijn mening is er nog genoeg onbebouwde ruimte (circa 190 hectare) binnen het huidige areaal. Het vergt alleen meer energie, inspanning en planning om dit gebied te verdichten. Daarnaast ben ik van mening dat bedrijven niet meer in monofunctionele werkgebieden langs snelwegen willen zitten, maar op zoek zijn naar een meer dynamische en levendige omgeving.

Op basis van deze overwegingen heb ik een nieuwe visie ontwikkeld voor het Deventer werkgebied met als doel het realiseren van een dynamische plek waar men werkt, woont, leeft en recreëert. Dit wordt bereikt door het herzoneren en het verruimen van de programmatische mogelijkheden, gekoppeld aan het benutten en versterken van de ruimtelijke dragers. Dit inbreiden heeft onder andere een positief gevolg voor het behoud van het landschap, het bevordert daarnaast efficiënt ruimtegebruik en voor de aanwezige bedrijven blijft het aantrekkelijk om in het gebied te blijven. Inbreiding zorgt ervoor dat het huidige bedrijventerrein één ruimtelijk cluster blijft en er geen versnippering optreedt.

Bij de herzonering gaat het om het vereenvoudigen van de traditionele functieverdeling van kantoren, bedrijven, zware industrie, e.d. Daarnaast leidt het verruimen van de programmatische mogelijkheden tot functiemenging. De nieuwe zonering van het werkgebied is gekoppeld aan de ruimtelijke dragers. Het werkgebied wordt verbonden en vervlochten met de stad en het landschap. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de nabije ligging van het historische centrum en het waternetwerk van De IJssel, Schipbeek, de kolken en havenarmen.

De bottum-up strategie voor het ontwerp Deventer Reloaded is gebaseerd op het geven van ruimtelijke en programmatische impulsen op strategische locaties en het streven naar geleidelijke ontwikkeling. Deze strategie heeft bovendien een positief spin-off effect op de omgeving.

naam
Gregor van Lit
e-mail

opleiding / studierichting
Academie van Bouwkunst Amsterdam / stedenbouw

mentoren
Ad de Bont, Roy Bijhouwer, Bruno Doedens

wanneer begonnen met afstuderen
september 2009

wanneer klaar
juni 2010

favoriete ontwerper
Gordon Cullen

favoriete project
Le quartier  Masséna in Parijs van C. de Porzamparc

wat doe je nu
Werk als stedenbouwkundige bij de dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam