Nieuws

KEI, Nirov, Nicis Institute en SEV bereiden fusie voor

Vier kennisorganisaties op het gebied van stad en ruimte gaan de krachten bundelen. De organisaties KEI, Nirov, Nicis Institute en SEV bereiden in dit jaar de samenvoeging voor die op 1 januari 2012 een feit moet zijn.

Door het samengaan ontstaat een onafhankelijk, nationaal innovatie- en kennisinstituut voor stedelijke en regionale ontwikkeling. Uiteraard lopen de programma’s van de bestaande vier organisaties gewoon door.  De huidige doelgroepen en partners zullen zich in de aanpak en programmering van het nieuwe instituut herkennen.

De vier organisaties brengen elk hun kwaliteit en netwerk in:
KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing richt zich op de transformatie van de bestaande stad en van de naoorlogse wijken in het bijzonder. KEI werkt samen het publieke en private partijen die actief zijn in de stedelijke vernieuwing.
Nicis Institute is een kennisinstituut van, voor en door steden in Nederland. Nicis Institute biedt kennis voor praktische oplossingen op het brede terrein van grootstedelijke problemen door middel van onderzoek, kennisdeling en opleiding.
Het Nirov is een netwerkorganisatie voor professionals uit de publieke en private sector die werken aan ruimtelijke ontwikkeling, bouwen en wonen. Het Nirov wil kennis en praktijk verbinden, discussie organiseren en innovatie stimuleren.
De SEV ontwikkelt innovatieve antwoorden voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van wonen. Vernieuwende, grensverleggende en oplossingsgerichte ideeën worden in praktijkexperimenten getoetst.

De synergie zal onder meer blijken uit een gezamenlijke programmering van hoge kwaliteit met meer oog voor dwarsverbanden tussen beleidssectoren, efficiënter georganiseerd.