Nieuws

Bureau B+B en B-architecten winnen Open Oproep Turnhout

Bureau B+B en B-architecten hebben de Open Oproep voor het stedenbouwkundig plan voor de stationsomgeving en het aanliggende industriegebied in Turnhout gewonnen.

Winnend ontwerp

Na een Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester werden vijf bureaus (Awg architecten, MikeViktorViktor architecten/Grondmij Vlaanderen nv, KCAP, Maat-ontwerpers en Bureau B+B/B-architecten) gevraagd een voorstel te voor doen. De jury koos voor het voorstel dat Bureau B+B en B-architecten omdat het project ‘perfect’ ingebed is in Turnhout.
Bureau B+B en B-architecten hebben zich de vraag gesteld in hoeverre de wensen van de stad Turnhout vertaald kunnen worden in een onderscheidende stedenbouwkundige structuur, als identiteit voor de Innovatiepool. Hoe kan ‘Turnhout Innovatiepool’ zijn vertaling vinden in een karakteristieke stedenbouwkundige typologie en bijbehorende publieke ruimte?

Midden in de Innovatiepool bevindt zich een plein als centrale ontmoetingsplek van het gebied. Deze publieke ruimte voegt zich in een reeks van stedelijke pleinen, publieke tuinen, gaanderijen, binnenplaatsen, straten en achterpadden. De drie gebouwen rond het plein dragen stedelijke functies die het gebied ten allen tijde opladen: wonen, werken en publieksfuncties. De markante silhouetten refereren naar de grote industriële bedrijvigheid die hier lange tijd gevestigd was.

De stedenbouwkundige typologie die leidend is in de wandeling en routing door de Innovatiepool is de gaanderij. Als overgang tussen privé en publiek, een drempelruimte tussen gebouw en straat. Een overdekte stedelijke ruimte die verbindt maar ook een dak biedt voor activiteiten en bezigheden. Als terras, tijdelijke concertruimte of gewoon om even tijdens de lunch je broodje op te eten. De gaanderij als identiteit en als middel een prettige openbare ruimte te creëren voor alle bewoners, werkende en bezoekers van de Innovatiepool.