Nieuws

Frits van Dongen wordt nieuwe Rijksbouwmeester

Ir. F.J.C.M. (Frits) van Dongen wordt met ingang van augustus 2011 de nieuwe Rijksbouwmeester. Hij volgt Liesbeth van der Pol op, die na drie jaar afscheid neemt. De ministerraad stemde op 17 juni in met de voordracht voor de benoeming van Van Dongen van minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Van Dongen zal de functie van Rijksbouwmeester parttime vervullen, daarnaast blijft hij verbonden aan de Architekten Cie.

Frits van Dongen (Den Bosch, 1946) rondde in 1980 zijn studie Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft af. In 1985 richtte hij zijn eigen bureau op, Van Dongen Architekten in Delft. In 1988 was hij mede oprichter van de Architekten Cie. Amsterdam,  waaraan hij sindsdien als partner verbonden is.

Van Dongens architectuur kenmerkt zich door een sterke stedelijke identiteit. Complexen als de Landtong op de Kop van Zuid in Rotterdam en het woongebouw The Whale in het havengebied van Amsterdam zijn exemplarisch voor zijn oeuvre. Verder omvat zijn werk onder meer het hoofdkantoor van Cap Gemini in Utrecht en Spazio in Zoetermeer.

Zijn laatste cultuurgebouw het Conservatorium van Amsterdam, droeg in 2006 bij aan de toekenning van de ‘BNA-Kubus’. De diversiteit en hoge kwaliteit van dit werk, samen met de kwaliteit van zijn ontwerpen voor de Harmonie, Leeuwarden; megabioscoop Pathé ArenA en Heineken Music Hall, Amsterdam en het herbestemmingsproject de Philharmonie, Haarlem,  leverden hem deze oeuvreprijs op.

Zowel in nationale stedenbouwkundige projecten als IJburg en Het Funen, Amsterdam, stadsreparatie Hart van Zuid, Hengelo als bij internationale projecten zoals een stedelijke uitbreiding bij Bolzano (Italië), woningbouw in het Gangnam-district Seoul (Korea) en het A101 Urban Block in Moskou (Rusland)  slaagt hij erin de wisselwerking tussen architectuur en stedenbouw succesvol in te zetten als instrument voor nieuwe stedelijke dynamiek.

Naast zijn werk als architect en stedenbouwkundige is Van Dongen als gastdocent verbonden geweest aan verschillende nationale en internationale universiteiten en academies. Ook heeft hij zitting genomen in talloze jury’s.