Nieuws

Genomineerden Ymere NAi prijsvraag 2011 ‘New Harloheim’ bekend

Het NAi en woningcorporatie Ymere schrijven elke twee jaar een prijsvraag uit voor architectuur, beeldende kunst, landschapsarchitectuur en stedenbouw. Deze prijsvraag heeft een opgave in het werkgebied van Ymere. Dit jaar is dat Oost-Haarlem. Uit de 33 inzendingen zijn er zeven geselecteerd voor de tweede ronde.

De naam 'New Harloheim' verwijst naar de oude naam voor Haarlem, en tegelijk naar de mogelijke toekomst voor deze stad en de rol die deze competitie hierbij kan spelen. Om dit potentieel te waarborgen werken NAi en Ymere in deze editie nauw samen met de Stadsbouwmeester van Haarlem. In de opgave vragen het NAi en Ymere vooral de rol uit te werken die Haarlem speelt in de Metropoolregio Amsterdam.

De geselecteerden zijn (in volgorde van inzending):  team Anjelica Cicilia (hoofdontwerper), motto: Daten in NH – Op zoek naar gelijkgestemden;
team Hernando Arrazola (hoofdontwerper), motto: Hand in eigen Boezem;
team Camila Pinzon Cortes (hoofdontwerper), motto: Creating Class;
team Victor van Velzen (hoofdontwerper), motto: Scenografie voor een parallelle aorta;
XML Architecture Research Urbanism, motto: Ringstad
team Joep van der Veen en Tom Bokkers (hoofdontwerpers), motto: Ketting Reactie – Parelketting rond een rijk stedelijk mozaïek;
team Johan Galjaard (hoofdontwerper), motto: Rechteroever Festival.

De geselecteerden hebben tot 2 september de tijd om hun visie in de tweede ronde uit te werken. Voor 1 oktober wijst de jury bestaande uit Ton Venhoeven (VenhoevenCS en Rijksadviseur voor de Infrastructuur), Max van Aerschot (stadsbouwmeester Haarlem), Elma van Boxel (ZUS), Ewald Engelen (hoogleraar financiële geografie UvA), Mary Hoogerbrugge (merkexpert en gespecialiseerd in positioneringsvraagstukken en communicatiestrategie), Joop Krul (directeur Airport Development), Hans Venhuizen (Bureau Venhuizen Cultuur en Ruimtelijke ordening), de prijswinnaars aan.