Nieuws

Pilot Blok voor Blok van start

De pilot blok voor blok heeft als doel minimaal 10.000 woningen energiezuiniger te maken. De pilot bestaat uit maximaal vijf projecten die op lokaal niveau worden uitgevoerd. Binnen de projecten moeten minimaal 2000 woningen, liggend in één gemeente, minimaal twee labelstappen maken, dan wel op label B-niveau zijn gebracht binnen drie jaar. Het belangrijkste doel van de pilot is het opdoen van kennis en ervaring voor een landelijke introductie van de blok voor blok aanpak.

Om het proces te ondersteunen stelt minister Donner voor de vijf proefprojecten maximaal 2,5 miljoen euro beschikbaar met een maximum van 500.000 euro per project. Daarnaast roept de minister gemeenten, woningcorporaties, maar ook andere (markt)partijen, zoals financiers en marketeers, op om een bijdrage te leveren aan grootschalige energiebesparing in bestaande woningen. Aanvragers kunnen tot en met 16 september 12:00 uur een aanvraag indienen bij Agentschap NL. Vooraf kunt u uw project toetsen met een adviseur van Agentschap NL.

Met de regeling wil de regering dat mensen meer greep krijgen op de stijgende woonlasten. De betaalbaarheid van een woning wordt niet alleen bepaald door de hoogte van de huur of de hypotheek, maar ook door de energielasten. In de afgelopen tien jaar stegen de energieprijzen aanzienlijk: de gasprijs werd ruim verdubbeld en de prijs van elektriciteit steeg met circa 20 procent. Alle reden dus om stevig in te zetten op energiebesparing van woningen. Al was het alleen al omdat die samen met kantoren, winkels en andere gebouwen goed zijn voor 30 procent van het totale energiegebruik in ons land. Daar is dus een forse besparing mogelijk.
Half november kiest minister Donner (Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) maximaal vijf projecten die subsidie zullen ontvangen.