Nieuws

Mecanoo wint Europese aanbesteding Noorderpoort school, Stadskanaal

Mecanoo architecten heeft de architectenselectie gewonnen voor een nieuwe school van de (V)MBO vestiging van Noorderpoort school voor beroepsonderwijs in Stadskanaal. Voor deze Europese aanbesteding hadden 28 bureaus zich ingeschreven.

Achtentwintig Nederlandse bureaus schreven zich in voor de Europese aanbesteding waarvan er vijf werden geselecteerd voor de tweede ronde. De inzendingen werden beoordeeld op functionaliteit, bouwkosten, duurzaamheid enarchitectonische kwaliteit. De keuze voor het ontwerp van Mecanoo was unaniem. 

Het 8.500 m² tellende schoolgebouw ligt als een landhuis aan een opvallende waterrijke voortuin, middenin de groene long van het dorp. De Noorderpoort vestiging in Stadskanaal biedt onderwijs aan 1300 leerlingen in de sectoren Techniek, Gezondheidszorg en Zakelijke dienstverlening.  
Het kloppende hart van de school is het atrium met een royale tribunetrap. Het is de belangrijkste ontmoetingsplek en vormt de hoofdontsluiting van alle verdiepingen. Hier presenteren de verschillende afdelingen zich met hun etalages die een inkijkje bieden in de verschillende studierichtingen.

Verschillende commerciële partijen participeren in het gebouw, zodat een multifunctioneel complex ontstaat. Daarnaast maken diverse sportverenigingen gebruik van faciliteiten in het schoolgebouw, waaronder de kleedruimtes en de kantine met het grote buitenterras.

Op het gebied van duurzaamheid wordt gestreefd naar een BREEAM Very Good score door middel van warmtekoudeopslag in de bodem, duurzame materialen, een helofytenfilter voor waterzuivering, een hoge mate van flexibiliteit en een gezond binnenklimaat. De bouw start in 2012. Het gebouw zal schooljaar 2014-2015 in gebruik worden genomen.