Nieuws

Nieuwe cao voor architectenbureaus

Er is een nieuwe cao. Een moderniseringstraject van ruim anderhalf jaar is daarmee afgerond. De cao geldt voor de periode 1 april 2011 tot 1 maart 2013.

Salarisverhoging 1% over 2011, 1% inflatiecorrectie over 2010 en 2% salaris erbij in 2012;
Eenmalig: extra vakantiedag in 2011 en 2012;
Persoonlijk budget voor duurzame inzetbaarheid 20 uur per jaar bij 40-urige werkweek, het assortiment verlofdagen is tegelijkertijd verkleind;
Uitloopmogelijkheid tot 10% boven het salarisschaalmaximum;
Medezeggenschap op alle bureaus.

Voor deze cao-periode, tot 1 maart 2013 zijn drie keuzebepalingen opgenomen, die toegepast  kunnen worden als er overeenstemming over is bereikt tussen werkgever en medezeggenschap.
Die keuzebepalingen gaan over flexibeler belonen, flexibele werktijden en arbeidsduur. Om de ontwikkeling van de volwaardige arbeidsverhouding meer vaart te geven, wordt de rol van bureau-intermediair geïntroduceerd: een werknemer die namens zijn collega’s op het bureau het contact met de werkgever onderhoudt over personeelsbeleid in het algemeen en de cao in het bijzonder. Hij maakt deel uit van de medezeggenschap. Voor bureaus tot 10 werknemers zal de bureau-intermediair een belangrijke rol vervullen, omdat de medezeggenschap vooral informeel is.

Er zijn bepalingen en/of delen daarvan geschrapt die in het verleden van belang waren, maar nu niet meer. Dit betreft vooral gedetailleerde uitwerkingen of hele specifieke situaties. Dat is bijvoorbeeld terug te zien in het aantal dagen voor bijzonder of ander verlof. Daar is rigoureus in gesneden om een eigentijds doel te kunnen realiseren, in ieder geval de aanzet daartoe: een persoonlijk urenbudget voor de werknemer dat besteed kan worden voor zijn duurzame inzetbaarheid. Als start bedraagt het budget 20 uur op jaarbasis bij een 40-urige werkweek.
Opleiding en scholing zijn een ander aandachtspunt dat is vastgelegd. Elk bureau besteedt minimaal 1% van zijn bedrijfskosten aan scholing en opleiding. De studiekostenregeling is uitgewerkt in verschillende mogelijkheden en prioriteiten voor bureau en medewerker.

De mogelijkheid wordt geboden om prestaties duidelijker te belonen en de werknemer sneller door de salarisschaal te laten groeien. Dat hangt samen met het presteren volgens of boven de verwachtingen. Meer uitdaging in het functioneren, meer mogelijkheden om anders dan met een vaste periodiek te belonen. Daar staat tegenover dat als prestaties van werknemer onder de verwachting uitkomen, het salarisdeel boven het maximum weer teruggeschroefd kan worden.
Bij langdurig ondermaats presteren is het mogelijk dat werkgever en werknemer een nieuwe arbeids-overeenkomst sluiten waarbij functie en beloning worden aangepast. Voorwaarde is dat dat gebeurt met wederzijdse instemming.