Nieuws

Wiek Röling overleden

Afgelopen donderdag overleed Wiek Röling, zo is onlangs bekend gemaakt.

Wiek Röling in 2000

Röling is vooral bekend vanwege zijn functie als stadsarchitect van Haarlem. Hij geldt als de eerste stadsarchitect die los van het college van B en W opereerde en niet enkel gebouwen ontwierp maar ook onafhankelijke adviezen gaf. Röling vervulde deze functie van 1970 tot 1988.
Tevens was Röling mede-oprichter van de Werkgroep Stichting Nieuwe Woonvormen, waar onder andere ook Piet Blom, Herman Herzberger, Max Risselada, Joop van Stigt en (heel even) Carel Weeber lid van waren. De stichting was – hoe actueel – tegen fantasieloze patronen, monotonie van de stedenbouw, opofferingen aan het verkeer, nette stukjes groen, het tekort aan ontmoetingsplekken, de zelden aanwezige beschutting tegen regen en wind, en de scheiding tussen arbeiderswijken en wijken voor hogere inkomensgroepen. Op Rölings initiatief werd een deel van de Haarlemse Zuiderpolder bestemd voor experimentele sociale woningbouw.
Nadat hij zijn functie als stadsbouwmeester had neergelegd, werd hij hoogleraar architectuur aan de TU Delft (1988-2001).