Nieuws

SUMoffice – Van Noten wint Open Oproep Vlaams Bouwmeester

Het Rotterdams-Antwerpse ontwerpteam SUMoffice – Van Noten heeft de Open Oproep 21.14 gewonnen. De opgave betreft de reconversie en uitbreiding van de pastorij in Moorsel (België) tot trefcentrum met faciliteiten voor een jongerenvereniging, alsmede de herinrichting van de bijbehorende ommuurde pastorijtuin tot publiek toegankelijke tuin.

Als onderdeel van een intensieve heraanleg van het publieke domein in de dorpskern van Moorsel zullen de historische pastorij en de aangrenzende tuin (5.000 m²) opengesteld worden voor het publiek. Het openen van de pastorijtuin biedt de gelegenheid om een 'groene kamer' toe te voegen aan het palet van overwegend verharde publieke ruimtes in de dorpskern.De reconversie van de pastorij biedt een nieuw perspectief voor het grotendeels in onbruik geraakte monument. Het programma (totaal zo'n 1.100 m²) is divers: Een deel van het programma bestaat uit ruimtes voor verscheidene verenigingen en een polyvalente zaal van 200 m². Daarnaast komt er een nieuwe accommodatie voor de jeugdvereniging KLJ. Een aanzienlijk deel van het nieuwe programma wordt in een nieuw gebouw ondergebracht.Visie SUMoffice – Van NotenHet spanningsveld van de opgave ligt bij het publiek maken van een van nature gesloten geheel en het architectonisch interveniëren in een beschermd ensemble. De visie gaat uit van de kwaliteiten van de typologische eenheid van pastorij en ommuurde tuin. Door de zuidwestelijke begrenzing van de tuin op te schuiven en daarachter het nieuwe programma te situeren gaat de nieuwe architectuur een dialoog aan met zowel de pastorij als de tuin, zonder de typologische eenheid te schaden.De ruimtelijke sfeer van de boomrijke tuin verloopt van open bij de pastorij tot besloten aan de achterzijde. De ruimtelijke transitie informeert de distributie van het programma achter de verschoven tuingrens: De publieke delen zijn in en nabij de pastorij gesitueerd, terwijl het meer besloten deel, de accommodatie van de KLJ, aan de achterzijde van de tuin een plek, en eigen ingang, krijgt.Het programma wijkt halverwege de tuin voor de aanwezige bomen. Hierdoor ontstaat een tussenruimte, 'de boomkamer', die mediëert tussen het publieke deel en de lokalen van de KLJ. Door de kopse kanten terug te leggen ontstaan er publieke voorruimtes die de schakel vormen tussen binnen en buiten de ommuurde tuin.Het ontwerpteam werd begin april door de Vlaamse Bouwmeester uit ruim 90 inschrijvingen geselecteerd om een ontwerpvisie uit te werken en liet zich tijdens de visievorming bijstaan door landschapsarchitect Erik Dhont en restauratie & conservatiebureau Het Ornament.