Nieuws

Architecten: werk loopt weer verder terug

Nieuw onderzoek toont aan dat Nederlandse architectenbureaus hun cijfers opnieuw zien teruglopen.

Over 2011 zullen omzet en aantal medewerkers opnieuw dalen met ruim 4%. Dit is alarmerend voor een sector waarvan de omzet en aantal medewerkers al met ruim 40% zijn gedaald sinds het begin van de crisis. Hiermee raakt niet alleen de architectuurbranche, maar ook de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland verder in een kramp.

De halfjaarlijkse conjunctuurmeting onder architecten geeft inzicht in de huidige orderportefeuilles van de Nederlandse bureaus en brengt de verwachtingen van die bureaus voor de rest van 2011 in beeld. De cijfers over de huidige orderportefeuilles laten opnieuw een teruggang zien. De portefeuille is geslonken ten opzichte vanĀ  een half jaar geleden: gemiddeld 5,1 maanden werkvoorraad nu tegenover 5,6 maanden in februari 2011 en 4,7 maanden in september 2010. Tegelijkertijd geven de meeste bureaus (bijna 70%) aan dat deze werkvoorraad klein is.

De verwachtingen over de omzet en het aantal opdrachten voor de rest van 2011 zijn nog altijd niet positief. De voorzichtige hoop van een half jaar geleden dat 2011 weer een wat positiever beeld zou laten zien is verdwenen. Bijna 60% verwacht een verdere daling van het aantal opdrachten en ruim 50% een verdere verlaging van de omzet. Men verwacht dat het honorarium in 2011 gemiddeld met 4,5% daalt en het aantal medewerkers met 4%.