Nieuws

De internationale beeldencollectie van Rotterdam van 3,8 miljoen naar niets

De internationale beeldencollectie van Rotterdam wordt beheerd door Sculpture International Rotterdam. Op 7 september jl. heeft Hans Andersson, voorzitter van de adviescommissie van Sculpture International Rotterdam (SIR, voorheen IBC), in een brief aan het college van B&W Rotterdam kenbaar gemaakt dat hij overweegt om op te stappen.

De redenen daarvan zijn:
1. Het college geeft voor de komende werkplanperiode voor Sculpture International Rotterdam geen budget meer.
2. Het college reorganiseert de adviescommissie. De commissie wordt ondergebracht bij het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam. Het college ziet daarmee de commissie en deze gerenommeerde collectie niet langer als een belangrijke activiteit waar zij zich rechtstreeks voor moet inspannen. Dit college breekt daarmee radicaal met het beleid van de vorige colleges van B en W o.l.v. Ivo Opstelten.

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat de gemeente Rotterdam de wens uitsprak de internationale collectie van de stad Rotterdam te beheren en te ontwikkelen. Afgelopen zondag vierde Sculpture International Rotterdam dit met een performance- en beeldenroute langs een groot aantal beelden in het centrum van de stad. Sculpture International Rotterdam (SIR) beheert en ontwikkelt de internationale collectie publieke kunstwerken ter ondersteuning van de internationale ambities van Rotterdam.