Nieuws

Miljoenennota 2012: Wat zit er (niet) in het vat voor architecten

Dit kabinet gaat architecten niet uit de crisis helpen, blijkt uit de vandaag gepresenteerde Miljoenennota. Er worden geen keuzes gemaakt of nieuwe stimulerende maatregelen voorgesteld. Het enige lichtpuntje is de aanwijzing van architectuur als onderdeel van de negen Topsectoren waar het kabinet economisch veel van verwacht. Maar het kabinet koppelt architectuur daarmee
uitsluitend aan economie en niet meer aan cultuur en ruimtelijke kwaliteit. Ruimtelijke kwaliteitsthema's ontbreken. Bouwinnovatiebudgetten zijn alleen beschikbaar voor energiebesparing en niet voor BIM-achtige programmaondersteuning. Voor de in diepe crisis verkerende architectenbranche al met al teleurstellend.

De architectenbranche is als onderdeel van de creatieve industrie door minister Verhagen tot één van de negen topsectoren aangewezen en daarmee boegbeeld van het bedrijfslevenbeleid van dit kabinet. Het bedrijfslevenbeleid van de minister wil groei van de economische relevantie van de creatieve industrie, fondsen worden omgevormd tot een fonds voor de creatieve industrie van ruim elf miljoen euro en er komt een MKB+ fonds met een speciaal 'luik' van acht miljoen euro voor de creatieve industrie.

De bouwinnovatiebudgetten richten zich alleen op energiebesparing. Dit is een gemiste kans om – naast de forse investeringen van de sector zelf – de omschakeling van het ontwerp- en bouwproces naar BIM vanuit de overheid te stimuleren. Die ontwikkeling heeft juist grote impact op de organisatie van de bouwketen en is belangrijk voor kwaliteitsverbetering en efficiency in de bouw.
Voor 2012 gaat BZK de bouwregelgeving zo aanpassen dat private bouwplantoetsing mogelijk wordt volgens de adviezen van de commissie Dekker. Maar de uitvoering en toepassing van de adviezen van commissie Dekker in de bouwketen zijn voor 2012 onvoldoende gebudgetteerd.

Het kabinet kondigt wel een nieuwe architectuurnota aan voor 2012 aan en benadrukt daarbij de belangrijke maatschappelijke rol van architectuur: 'Architectuur en vormgeving dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken en stimuleren de economische ontwikkeling'. De vier ministeries van OCW, IenM, BZK en EL&I werken hierop samen.