Nieuws

Archiprix 2011 genomineerd: MIM – Metropolitan Informal Mobility

Roj Kanjanapanyakom ontwierp MIM : Metropolitan Informal Mobility waarbij kleinschalige vervoersmiddelen en micro-overstappunten centraal staan in een nieuw systeem voor publiek transport in Bangkok dat een bijdrage levert aan de oplossing van de groeiende mobiliteitsproblemen van de metropool.

In Bangkok wordt 37,68% van de kooldioxide uitstoot veroorzaakt door het verkeer dat voor 95% bestaat uit privévoertuigen (Departement van verkeer en transport, BMA, 2007). De oorzaak van dit probleem is het falende openbaar vervoer in Bangkok. De sterke groei en verstedelijking zorgen voor een zwakke stedelijke structuur. Bovendien maakt het hete en vochtige klimaat een wandeling van een paar honderd meer van halte naar eindbestemming al tot een beproeving.

De extreme verkeersopstoppingen in Bangkok, een stad van ongeveer 10 miljoen mensen, vormen een probleem waar de centrale overheid al lang aan werkt. En dit probleem werkt door op allerlei fronten: in de vorm van klimaatverandering, psychologische problemen, inefficiënte productie en gezondheidsproblemen (Bangkok assesment report on climate change 2009).
De overheid heeft zowel infrastructurele als stedenbouwkundige maatregelen getroffen om het verkeersprobleem te lijf te gaan, maar die hadden geen effect. Talrijke projecten zijn gerealiseerd zoals ringwegen, snelwegen, tunnels en een metrosysteem maar het aantal privé voertuigen stijgt nog ieder jaar. Ook vanuit de stedenbouw zijn maatregelen getroffen in de vorm van fietspaden, busbanen, Park & Ride voorzieningen en ook de BRT (Bus Rapid Transit) heeft experimenten gedaan in Bangkok. Wat we zien is dat oplossingen uit ontwikkelde westerse landen worden gekopieerd naar de context van Bangkok, maar deze copy-paste methode biedt daar geen goede oplossingen. Het probleem is complexer dan het lijkt en heeft te maken met ingewikkelde stedelijke kwesties als:
1 Bangkok als eerste stad. Infrastructuur, huisvesting, andere functies en de economie kennen een sterke ontwikkeling in Bangkok. Het resultaat is een hoofdstad die het hele land domineert (de helft van het Thaise BNP wordt in Bangkok verdient, CIA, World Fact Book, 2009). Het verbaast dan ook niet dat daar het aantal immigranten en de verborgen populatie bezig is te stijgen tot 40% (Achawanichkul, 2005).
2 Een snelle verstedelijking is een van de oorzaken van een rommelige stedenbouwkundige structuur. Organische verstedelijking is terug te zien op de space syntax map waarop de slecht geïntegreerde straten zichtbaar zijn. Veel van deze straten hebben nog geen aansluiting op het openbaar vervoer, terwijl juist de straten en wegen die al een gunstige ligging hebben ook nog over aansluiting op het openbaar vervoer beschikken.
3. Het lokale klimaat is heet en vochtig gedurende het hele jaar (op 120 dagen per jaar wordt het maximum van 35 graden Celsius bereikt; Bangkok Assesment Report on Climate Change, 2009). Daarbovenop ontstaat in een grote stad als Bangkok nog het Urban Heat Island effect (UHI). Dit alles maakt verplaatsing te voet of per fiets bijna onmogelijk.

Op basis van de economische, politieke, ruimtelijke en sociale haalbaarheid, is het beter dat Bangkok zich richt op mogelijkheden in plaats van wensdromen. Metropolitan Informal Mobility verkent de kansen voor stedenbouwkundige planning waarin de motortaxi en het micro-overstapstation worden ingezet. Het concept berust op drie belangrijke stedelijke thema’s: Metropool, Informaliteit en Mobiliteit. Deze drie thema’s worden getackeld met een aanpak gebaseerd op ontwerp: stadsprofiel en analyse van stedelijke behoeftes, keuze van vervoersmiddel, ontwerprichtlijnen voor micro-overstappunten, testscenario’s, en suggesties voor stedenbouwkundige inpassing.

De motortaxi is een alternatieve vorm van vervoer die in Bangkok voor kleine afstanden breed gebruikt wordt. De organisatie is informeel maar snel, goedkoop, flexibel en met meer dan 6.000 micro-overstappunten in de stad zeer toegankelijk. Dit model (een voorbeeld van een informele bottom-up oplossing) is opnieuw ontworpen en ingezet als een manier om de toekomst van Bangkok richting te geven. De ontwerpen zijn flexibel genoeg om te reageren op de markt georiënteerde stedelijke ontwikkeling en op de behoeften van de stad.

naam
Roj Kanjanapanyakom
e-mail

opleiding / studierichting
TU Delft / stedenbouw

mentoren
Diana Garcia, Frank van der Hoeven, Machiel van Dorst

wanneer begonnen met afstuderen
2009

wanneer klaar
zomer 2010

favoriete ontwerper
Nithi Sathapitanon (Architects 49 limited, Bangkok, Thailand)

favoriete project
Unite d'Habitation (Le Corbusier) en alle andere projecten van hem

wat doe je nu
ik werk voor G+B Architecten in Hamburg, Duitsland