Nieuws

Nieuwe nationale kennisorganisatie voor ontwikkeling stad en regio

Begin 2012 is er een nieuwe nationale kennisorganisatie voor de ontwikkeling van stad en regio. Deze komt voort uit de fusie van Kei, Nicis Institute, Nirov, en SEV.

Het doel van de organisatie is de kwaliteit van wonen en samenleven, de economische perspectieven, de ruimtelijke ordening en de leefomgeving in Nederland te verbeteren. Rodney Weterings wordt met ingang van 14 november 2011 benoemd tot directievoorzitter van deze organisatie.

Weterings was sinds 2006 wethouder (PvdA) in ‘s-Hertogenbosch op portefeuilles rond wonen, stedelijke vernieuwing en grote stedenbeleid. Daarvoor was hij als onderzoeker en docent politicologie verbonden aan de Universiteit van Tilburg en aldaar directeur van een onderzoeksprogramma naar innovaties in het stadsbestuur. Daarnaast was hij werkzaam in de stedelijke adviespraktijk.

De nieuwe organisatie brengt de leden- en partnernetwerken van KEI, Nicis Institute, Nirov en SEV samen en overstijgt en verbindt bestaande scheidslijnen. De nieuwe organisatie is er voor iedereen die werkt aan de ontwikkeling van stad en regio, of zij nu in de uitvoering, het maken van beleid of in het bestuur zitten. Zij kunnen in de toekomst op één adres terecht met hun vragen, voorstellen en ideeën. De naam voor de nieuwe organisatie wordt begin 2012 bekendgemaakt.