Nieuws

Uitslagen studentenSTAALprijs

De studentenSTAALprijs wordt voor de 25ste keer uitgerijkt. De prijs brengt waardering tot uiting aan studenten, die in de laatste fase van hun opleiding een belangrijk gedeelte van hun afstudeerwerk aan staal hebben gewijd. Het afstudeerwerk kan een ontwerp, constructie, onderzoek, productontwikkeling of een combinatie daarvan zijn. Tijdens de Staalbouwdag werden de winnaars bekend gemaakt.

Hogeschool niveau techniekprijs   
eerste prijs ‘Optopmogelijkheden Hilton Hotel Amsterdam’, Luuk Alfrink, Timofej Ivanovich Maruchin (Hogeschool Utrecht, afdeling Bouwkunde bouwconstructies)
Het uitgangspunt voor dit specifieke project was het onderzoeken van de optopmogelijkheden van het Hilton Hotel in Amsterdam. De architect had destijds in het ontwerp van het hotel rekening gehouden met een uitbreiding op het dak van twee bouwlagen. De afstudeerders hebben geanalyseerd in hoeverre de huidige eisen afwijken van de eisen destijds. De conclusie is dat de constructie beschikt over 25 % overdimensie, ten opzichte van de eisen uit 1950. Na herberekening van de verschillende constructieve onderdelen is een veilige overdimensie van 30 % geconstateerd.
Op basis van deze gegevens zijn er alternatieve optopconstructies onderzocht, zowel verschillend in constructiemethodiek, vorm en aantal verdiepingen.  
De conclusie is dat met een lichte staalconstructie een uitbreiding van vier bouwlagen haalbaar is. Deze conclusie is uitgewerkt in een ontwerp voor een staalskeletbouwconstructie waarbij de bestaande hotelindeling zoveel mogelijk is gerespecteerd. Ook uitvoeringstechnische en bouwtechnische randvoorwaarden zijn bij het ontwerp meegenomen.
De jury is onder de indruk van de volledigheid van het onderzoek en de uitwerking.

Universitair niveau architectuur
eerste prijs ‘Reedriden Arena, schaatsstadion Heerenveen’, Peter van den Heuvel (TU Eindhoven, Architecture, Building and Planning)
In het ontwerp voor het nieuwe stadion worden twee vierhonderd meter banen gecombineerd. Hierdoor kunnen topsporters onder ideale omstandigheden trainen terwijl recreanten gebruik maken van een andere baan. Het probleem is opgelost door twee schaatsbanen boven elkaar te creëren. De twee boven elkaar gelegen ijsbanen, samen met een centraal gelegen ijshockeybaan, worden met elkaar verbonden door een grote centrale ruimte.
De interactie tussen de verschillende gebruikers die hierdoor ontstaat, wordt versterkt door de twee banen ten opzichte van elkaar te verschuiven. De onderste baan komt op sommige plekken onder de bovenste baan uit.
In de gevel van het gebouw is deze verschuiving zichtbaar gemaakt in de constructie. De gevelconstructie bestaat stalen kolommen die werken als pendelstaven.
De constructie van het gebouw is een samenwerking van drie componenten: de pendelstaven, een drukring rondom de dakconstructie, de lichtgewicht dakconstructie opgebouwd uit een translucente pneu-tensegrity. In principe zorgt de drukring voor de opvang van de horizontale krachten uit de op trek belaste dakconstructie. Omdat de schaatsbaan paperclipsvormig is, werkt het drukringprincipe niet optimaal. Dit is gecorrigeerd met een trekboog en een drukstaaf die de optredende buiging in het rechte middenstuk opvangen. De gevelkolommen volgen op deze positie de naar binnen gerichte curve van de ‘trekboog’. Vanuit de gebouwfunctie is dit constructieve gegeven benut door hiermee de entrees te accentueren.
De jury is unaniem enthousiast over de originele manier waarop de functionele aspecten van het gebouw, de architectuur en de constructie zijn opgelost. De onconventionele oplossing waarbij de twee schaatsbanen boven elkaar liggen, levert veel op, zowel functioneel als constructief. Architectuur en techniek zijn niet alleen geïntegreerd, maar versterken elkaar overtuigend.
 
tweede prijs ‘Beyond Routing’, Leonie Korting (TU Delft, Bouwkunde)

Universitair niveau techniek
eerste prijs ‘Constructieve Connectie, herstructurering Maastricht CS’, Walther Plönes (TU Eindhoven, Architecture, Building and Planning, Unit Structural Design and Construction Technology)    
De ontwerpopgave omvat het herstructureren van het stationsgebied rond het centraal station van Maastricht CS. De afstudeerder heeft zich ten doel gesteld een overkapping te ontwikkelen van de perrons en de oost-westverbinding in de stad te herstellen. De meest geschikte oplossing blijkt de aanleg van een spoortunnel. Het vrijgekomen maaiveld wordt benut voor een nieuwe oost-westverbinding. Voor het nieuwe stationsdeel zijn een voetgangersplateau ontworpen en een overkapping van het geheel. In het dakontwerp zijn kenmerken van het bestaande stationsgebouw gebruikt voor de vormgeving. De fragmentarische opbouw en variërende plafondhoogtes van het bestaande station zijn in het nieuwe ontwerp verwerkt door het opdelen van het dakvlak in dakstroken die zowel in de breedte variëren als in de hoogte. Zo ontstaat een golvend dak dat ruimte laat voor daglichttoetreding op de perrons. Een belangrijke randvoorwaarde voor het constructief ontwerp was het minimaliseren van de kolomprofielen om het overzicht over de perrons zo min mogelijk te hinderen. Ook het realiseren van de stabiliteit zonder het ruimtelijke ontwerp te verstoren was een ware uitdaging. De eerste randvoorwaarde is gerealiseerd door het eigen gewicht van het dak zo laag mogelijk te houden. Ter plaatse van de lichtopeningen zijn ETFE- luchtkussens toegepast.
Vol lof is de jury over de gedurfde en uiterst grondige aanpak van het ontwerpprobleem. ‘Dit is een van de voorbeelden die tonen hoe boeiend en vernieuwend het constructievak kan zijn’.

tweede prijs ‘Indoor Golf Arena’, Matthijs van der Hulst (PMSE PMSE meesterproef)

Universitair niveau onderzoeksprijs
eerste prijs ‘Bezwijkmechanismen dunwandige trapeziumvormige staalplaten’, Jop Courage (TU Eindhoven, Department of Architecture, Building and Planning, Unit Structural Design and Construction Technology)
Aan de TUDelft wordt het constructieve gedrag van veel toegepaste geprofileerde staalplaten onderzocht met behulp van experimenten, eindige elementen berekeningen en theoretische analyses. In dit kader zijn bezwijkmechanismen onderzocht die optreden ter plaatse van ondersteuningen in staalplaten belast met een buigend moment en een geconcentreerde belasting. In eerdere proeven zijn bij deze combinatie van belastingen twee bezwijkmechanismen gevonden: een symmetrisch mechanisme, het yield-arc mechanisme, en een asymmetrisch mechanisme, het yield-eye mechanisme. Tot nog toe was het niet mogelijk om via simulaties een verklaring te vinden waarom sommige doorsneden en overspanningen leiden tot het ene dan wel het andere vervormingsmechanisme. De afstudeerder heeft aangetoond dat computersimulatie van beide mechanismen nu wel mogelijk is met het eindige elementen pakket Ansys LS-Dyna. Ook is het door deze simulatie mogelijk geworden de optredende mechanismen te verklaren.
De jury vindt het onderzoek naar de gedragingen van koudgewalst staal buitengewoon nuttig. Er is nog altijd weinig kennis over de krachtwerking in dit constructiemateriaal dat in de toekomst steeds vaker zal worden toegepast. ‘Intelligent onderzoek dat getuigt van toekomstvisie’.
    
tweede prijs ‘Dynamic Space Frame Structures’, Michel Buijsen (TU Delft, faculteit Bouwkunde, afstudeerrichting Bouwtechnologie)

Inventiviteitsprijs
‘Reedriden Arena, schaatsstadion Heerenveen’, Peter van den Heuvel (TU Eindhoven, Architecture,
Building and Planning)
Uit het juryrapport: De intelligente aanpak van de opgave en het vernieuwende karakter van het ontwerp waarbij het luchtkussen van EFTE, de Tensegrity en de drukring met pendelstaven slim samenwerken en ook nog het architectonisch beeld bepalen, zijn voor de jury aanleiding om aan dit project behalve de eerste prijs in de categorie Architectuur op universitair niveau, ook de inventiviteitsprijs toe te kennen.

De jury bestaande uit J.H. Pesman (Cepezed), D.D. de Gunst (Hans van Heeswijk Architecten), J. Hartog (TNO Bouw), J.G. Kraus (DHV) en J.P. van der Windt (Zonneveld ingenieurs) kregen totaal 18 projecten ter beoording voorgelegd.