Nieuws

Eervolle vermelding voor Goudappel Coffeng

De inzending van het Nederlandse Goudappel Coffeng voor de Amerikaanse ontwerpprijsvraag Close the Gap heeft een eervolle vermelding gekregen.

Voorstel van het Nederlandse team

De prijsvraag Close the Gap was uitgeschreven door Transportation Alternatives and d3 en had tot doel de discussie over duurzaam stedelijk leven te verbreden. De locatie voor de ontwerpwedstrijd is het Midtown gedeelte van de New York City’s East River Greenway, een gebied dat momenteel niet is aangesloten op Manhattans alternatieve transport infrastuctuur. De vraag was dan ook, hoe kan deze verbinding gemaakt worden? Expliciet werd opgeroepen om met voorstellen te komen die de manier waarop mensen zich door Manhattan verplaatsen fundamenteel zou veranderen.  

Een gedeelte eerste prijs was er voor het ontwerp van het Amerikaanse team Archetal/James Stokoe, Madeline Stokoe en voor het ontwerp van het Oostenrijkse team pla.net architects.
Een eervolle vermelding was er voor het voorstel van het team van Goudappel Coffeng. Zij ontwierpen een fiets- en voetgangervriendelijk verblijfsgebied dat in de spits deels toegevoegd kan worden aan de snelweg. Met slimme vormgeving en beweegbaar straatmeubilair is de weg op verschillende manieren functioneel te maken. De fietsbereikbaarheid wordt groter en het Waterfront wordt dichter naar de stad getrokken, aldus de ontwerpers.