Nieuws

Eervolle vermelding voor LINT

De inzending van de Nederlandse landschapsarchitecten Gerwin de Vries en Alexander Herrebout van het bureau LINT voor de internationale/Canadese ontwerpprijsvraag Montreal YUL-MTL : Moving landscapes competition heeft
een eervolle vermelding gekregen.

De prijsvraag was uitgeschreven door the UNESCO Chair in Landscape and Environmental Design at Université de Montréal in samenwerking met Bureau du design of the Ville de Montréal en had als doel ideeën te ontwikkelen voor de Autoroute 20 gateway corridor die fungeert als verbinding tussen de luchthaven van Montreal en het centrum. Momenteel kenmerkt het gebied rondom deze 17 km lange weg zich door oude verontreinigde bedrijfsterreinen, suburbane woongebieden en bundels infrastructuur.

Een eervolle vermelding was er voor het voorstel van het Nederlandse bureau LINT. Hun inzending The Legacy of Olmsted voorziet in een gemengd woon -en werkgebied waarbij de sanering van de verontreinigde gebieden word opgelost door de afgegraven grond als parkheuvels op strategische plekken in het stedelijk weefsel in te zetten. Deze heuvels vormen een verwijzing naar de Mont Royal en fungeren tegelijk als parken voor de nieuwe woonwijken.
De door Frederick Olmsted ingerichte parkheuvel waar Montreal haar naam aan te danken heeft, wordt in combinatie met een uitgekiend beplantingsplan uitgebreid en omgevormd tot een nieuwe landschappelijke systeem in de stad.
Een gedeelte eerste prijs was er voor het Amerikaanse team dlandstudio en de canadese teams van Brown and Storey Architects en Gilles Hanicot.