Nieuws

Genomineerden Hedy d’Ancona-prijs 2012 bekend

De nominaties voor de Hedy d’Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur zijn bekend. De jury, onder voorzitterschap van Koen van Velsen, heeft uit 101 inzendingen uiteindelijk zes projecten genomineerd.

De Hedy d’Ancona-prijs richt zich specifiek op gebouwen in de zorgsector waarbij stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur, architectuur en/of interieurarchitectuur het zorgconcept ondersteunen. De Hedy d’Ancona-prijs is een gezamenlijk initiatief van TNO en het Stimuleringsfonds voor Architectuur. Met de prijs beogen de initiatiefnemers inzicht te geven in de wijze waarop zorgaanbieders in samenwerking met ontwerpers kunnen bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit. Goed opdrachtgeverschap is een voorwaarde voor een aangename en efficiënte huisvesting. De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt. De genomineerde projecten zijn:

Nieuwbouw Academisch Centrum Tandheelkunde
Een faculteitsgebouw met onderwijs-, onderzoeks- en zorgfuncties.
opdrachtgever: Vrije Universiteit
gebruiker: Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam, Stichting Bijzondere Tandheelkunde en opleiding Mondzorgkunde Hogeschool InHolland
plaats: Amsterdam
architect: Benthem Crouwel Architekten

De Korhoenders
Een kleinschalig begeleid wonen in een naoorlogse woonwijk voor jongeren met een verstandelijke of meervoudige beperking.
opdrachtgever: Woningcorporatie Welbions en Stichting ‘De Korhoenders’
gebruiker: ‘De Korhoenders’
plaats: Hengelo
architect: Wingender Hovenier Architecten

Instituut Verbeeten Breda
Een bestralingscentrum volgens healing environment ontwerpconcept.
opdrachtgever: Instituut Verbeeten
gebruiker: Instituut Verbeeten
plaats: Breda
architect: Wiegerinck architectuur stedenbouw

Dagbesteding Willem van den Bergh
Twee erven met verschillende dagbestedinggebouwen voor cliënten met een verstandelijke beperking.
opdrachtgever: 's Heeren Loo
gebruiker: 's Heeren Loo
plaats: Noordwijk
architect: Onix

Ronald McDonald Centre
Een sport- en gezondheidscentrum voor gehandicapte kinderen.
opdrachtgever: Ronald McDonald Centre
gebruiker: Only Friends
plaats: Amsterdam
architect: Fact Architects

Wier+
Een gesloten en beveiligd behandelcentrum voor forensische zorg van mensen met een lichte verstandelijke beperking.
opdrachtgever: Stichting Altrecht
gebruiker: Wier+
plaats: Den Dolder
architect: VMX Architects

De jury bestaande uit Yvonne van Gils (directeur Landelijk Overleg Cliëntenraden), Harry Moeskops (lid Raad van Bestuur Amstelring Osiragroep), Edwin Oostmeijer (projectontwikkelaar), Eline Strijkers (interieurarchitect), Annemieke Wensing (zorginkoper AWBZ regio Noordoost-Brabant), en Koen van Velsen (architect) bezoeken begin 2012 alle projecten. Gebruikers, opdrachtgever(s), architect(en) worden uitgenodigd om met de jury van gedachten te wisselen over het functioneren van het genomineerde gebouw, het proces van de totstandkoming en de wijze waarop het zorgconcept samenhangt met de architectuur. Juni volgend jaar zal de jury de winnaar van de Hedy d’Ancona-prijs bekend maken.