Nieuws

Bekkering Adams Architecten wint ontwerpwedstrijd Scholencampus Peer

Bekkering Adams Architecten heeft de besloten competitie voor een Scholencampus in Peer gewonnen. Het project met een omvang van circa 18.000 m2, betreft de nieuwbouw voor een middelbare school, een lagere school, een sportcomplex en een internaat.

De campus is gelegen op een terrein van ongeveer 5,5 hectare, in de directe nabijheid van het centrum van Peer. Het project is vormgegeven als een landschappelijk ensemble, waarbij de sportvelden, speelpleinen en een groot openbaar park een integraal onderdeel uitmaken van het ontwerp van de campus. Door de schakering van gebouwen, overdekte speelpleinen, en buitenruimten ontstaat een divers speel- en leerlandschap, waar een scala aan  activiteiten mogelijk zijn. Het is de intentie dat het groene middengebied openbaar toegankelijk zal zijn waardoor de campus een meerwaarde voor Peer zal krijgen. Het landschapsontwerp werd samen met Bureau B+B gemaakt.

De gebouwen zijn flexibel van opzet, met gemeenschappelijke ruimten voor bijeenkomsten, leercentra en verschillende vormen van onderwijs. De speciale ruimtes in de gebouwen zijn uitgewerkt als expressieve accenten die het gebouw verankeren in de omgeving.
Een belangrijke component is de duidelijke zonering van de gebouwen waardoor meervoudig gebruik mogelijk is om de campus zowel overdag als ’s avonds te gebruiken is. Hierdoor wordt de campus verankerd in de sociale en ruimtelijke structuur van Peer.

De opdrachtgever van het project is het overkoepelende orgaan van Scholen van Morgen, in samenwerking met de stad Peer. De planning van het project is voortvarend, met aanvang van de voorstudie in 2012 en een verwachte oplevering van de eerste gebouwen in 2015.
 
Voor deze competitie werkte Bekkering Adams architecten samen met Bureau Bouwtechniek (Antwerpen), ABT (Antwerpen), Ingenium (Brugge), Daidalos/Peutz (Leuven) en Bureau B+B (Amsterdam) voor de inrichting van de openbare ruimte.