Nieuws

Nieuw Mondriaan Fonds van start

Vanaf 1 januari 2012 is het Mondriaan Fonds een feit. Dit nieuwe stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed is voortgekomen uit een fusie tussen het Fonds BKVB en de Mondriaan Stichting.

Voor de aanvragers op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed blijven tot 1 januari 2013 in principe alle regelingen van de voormalige fondsen bestaan. Ondertussen wordt gewerkt aan een nieuw beleid dat vanaf 2013 zal worden uitgevoerd en dat ruimte zal blijven bieden aan zowel individuele beeldend kunstenaars als aan instellingen beeldende kunst en erfgoed.

Alle regelingen op het gebied van vormgeving en bouwkunst zijn per 1 januari 2012 overgedragen aan het Stimuleringsfonds voor Architectuur (SfA). Aanvragen op deze gebieden kunnen alleen nog ingediend worden bij het SfA. De aanvragen die voor 1 januari binnenkwamen worden nog behandeld door het Mondriaan Fonds.

Het Mondriaan Fonds heeft een voorlopige en beknopte website gelanceerd met praktische informatie: www.mondriaanfonds.nl.