Nieuws

Gerrit&Willem Do-It-Yourself

Onder het motto ‘Gerrit&Willem Do-It-Yourself’ zijn de Gerrit Rietveld Academie en het (Willem) Sandberg Instituut uit Amsterdam begonnen met het ontwerp van een nieuw gebouw, ontworpen door de academie zelf. Op donderdag 26 januari jl. hebben een vakjury en de voltallige Rietveld gemeenschap unaniem het winnende ontwerp van het team FedLev, bestaande uit twee docenten (tevens alumni) en twee studenten van de academie, gekozen.

het winnende ontwerp

Gerrit & Willem Do It Yourself is een vernieuwend project waarin de Gerrit Rietveld Academie en het Sandberg Instituut binnen de eigen gemeenschap op zoek gaan naar een ontwerpvisie voor een nieuw gebouw voor het onderwijs. In dit proces blijft de academie dicht bij de eigen onderwijsvisie. Uitgangspunten zijn dan ook om maximaal gebruik te maken van de aanwezige kwaliteiten binnen de Rietveld en Sandberg gemeenschap en om op alle vlakken ruimte te bieden aan het experiment.

Studenten, alumni, docenten en stafmedewerkers zijn uitgenodigd om teams te vormen en met een ontwerpvoorstel te komen. In de eerste ronde meldden zich circa 20 teams. Hiervan zijn er zes geselecteerd die in de afgelopen twee maanden een schetsontwerp hebben gemaakt. De veelal onervaren ontwerpteams zijn daarbij ondersteund door zelfstandige architecten die de opdracht kregen zich in dienst te stellen van de ontwerpideeën van de ontwerpteams. Daarnaast werden er consultaties georganiseerd met adviseurs op het vlak van bouwtechniek, bouwkosten, regelgeving, duurzaamheid en proces management.

Over deze zes ontwerpen heeft een jury bestaand uit bestuur en directie aangevuld met externe experts waaronder Malcolm Smith (supervisor Zuidas) zich op donderdag 26 januari 2012 gebogen. Daarnaast is de academiegemeenschap gevraagd haar voorkeur aan te geven. Het winnende team, opererend onder naam Fedlev, bestaat uit docent Paulien Bremmer (Ned, 1968), docent Maze de Boer (Ned, 1976), student Grafisch Ontwerp Luca Carboni (It, 1986) en student Architectonisch Ontwerp Sandra Stanionyte (Lit, 1986).

Het Do-It-Yourself principe is in alle aspecten van het proces doorgevoerd. Zo maakten studenten en alumni van de afdelingen Grafisch Ontwerp en VAV projectkranten, posters en videodocumentaires van het proces. Ook in de uitwerking en realisatie wordt het aanwezige talent zo veel mogelijk aangeboord.

In de komende maanden zal het winnende ontwerp worden uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp plan. Het voornemen is om het plan daarna in een Design & Build opdracht te gaan aanbesteden, waarbij gezocht zal worden naar een samenwerkingsvorm met de aannemer die leidt tot behoud van aandacht en ruimte voor kwaliteit.