Nieuws

IM Renz van Luxemburg (1949-2012)

12 februari 2012 is Renz van Luxemburg plotseling overleden. Wie Renz heeft ontmoet of het genoegen heeft gekend met hem te werken, weet hoe groot dit verlies is.

Als akoestisch adviseur is Renz misschien het meest bekend geworden door zijn jarenlange samenwerking met OMA. Die samenwerking begon bij het Nederlands Danstheater in Den Haag en bleef gehandhaafd bij vrijwel alle OMA projecten waar akoestiek een belangrijke rol speelde: de Kunsthal, het Casa da Musica en andere theaters, tot en met CCTV en het Taipei Performing Arts Centre waarvoor afgelopen week is begonnen met de bouw. Maar Renz adviseerde ook andere architecten, zowel internationale starchitects als ‘gewone’ Nederlandse bureaus.

Renz was een warme persoonlijkheid en als adviseur uit het hout gesneden waar iedere architect zijn handen bij mag dichtknijpen. Hij had zichzelf gepositioneerd op het grensvlak van wetenschappelijk onderzoek en een adviespraktijk waarin de grenzen van het mogelijke wordt opgezocht. Enkele jaren geleden had Renz met zijn akoestisch laboratorium LeVeL Acoustics zijn eigen ideale werkomgeving gecreëerd, tussen het bedrijfsleven van DHV (waar hij aan verbonden bleef als leading professional Akoestiek) en de Technische Universiteit Eindhoven (waar hij in 2010 hoogleraar Architectural Acoustics was geworden).

Renz had een bijzondere positie verworven, maar bleef daar heel gewoon onder. In het kielzog van Rem gaf hij college aan Harvard, maar toen ik naar Eindhoven kwam om zijn lab te bekijken nam hij alle tijd en ging met me lunchen waar we over van alles en nog wat spraken. Zijn guitige glimlach en de fonkelende pretoogjes zullen mij in ieder geval altijd bijblijven.