Nieuws

Nederlands Belgische samenwerkingsverband wint aanbesteding Groene Singel Antwerpen

Maxwan, Karres & Brands (NL) en HUB (BE) in samenwerking met Goudappel Coffeng en Antea Group, hebben de aanbesteding gewonnen voor het ontwerpen van het beeldkwaliteitplan voor de Groene Singel in Antwerpen.

Voorstel van Maxwan, Karres & Brands en HUB

De Groene Singel is een strategische 625 hectare grote ruimte tussen binnen- en buitenstad, die een sleutelrol vervult in de ontwikkeling van Antwerpen.  
De Groene Singel, tegenwoordig een ruimtelijk en ecologisch versnipperde infracorridor, zal in het plan van het geselecteerde team uitgroeien tot een katalysator voor verdere ontwikkeling van de stad Antwerpen. Zo zullen ecologische verbindingen worden gemaakt, belangrijke openbare ruimtes en routes aangelegd, en kleine en grote strategische bouwprojecten worden gerealiseerd.
De opdracht zal leiden tot ontwerprichtlijnen voor, en de supervisie op een veelheid aan deelprojecten binnen de Groene Singelruimte op het gebied van ecologie, recreatie, beweging en bebouwing.

De leden van de jury, waaronder Stadsbouwmeester Kristiaan Borret, programmaleider Kitty Haine en architect Willem Jan Neutelings, waardeerden de realistische combinatie van ecologische visie en financieel pragmatisme, waardoor duurzame vooruitgang ook is te boeken in tijden van budgettaire druk.