Nieuws

Reacties op artikel ‘Paniek op de academies’

Het ArchiNed artikel ‘Paniek op de academies’ roept veel reacties op. Hierbij een toelichting van Bureau Architectenregister en een link naar een reactie op de site van de Academie van Bouwkunst Amsterdam.

Toelichting Bureau Architectenregister:
Bureau Architectenregister wil graag kort reageren op het artikel ‘Paniek op de academies’ om te voorkomen dat er een onjuist beeld ontstaat over de Beroepservaringperiode, zoals die in de Wet op de Architectentitel (WAT) is geregeld. De Beroepservaringperiode is straks verplicht voor iedere student die na 31 december 2014 zijn studie afrondt en zich wil laten inschrijven als architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect. Bureau Architectenregister heeft de wettelijke taak om voor de inrichting van die periode nadere regels op te stellen. Deze regels zullen worden ondergebracht in een regeling die Bureau Architectenregister momenteel aan het opstellen is. Ze is mede gebaseerd op het advies dat de projectgroep WAT in maart 2011 uitbracht. De regeling zal uiterlijk op 31 december 2012 moeten zijn vastgesteld en gepubliceerd. Voor de goede orde: Bureau Architectenregister geeft hiermee uitvoering aan de vorig jaar gewijzigde WAT. Dat staat los van de recente voorstellen tot de wijziging van de Richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (2005/36/EG).

De WAT biedt een vrijstellingsmogelijkheid voor (het diploma van) de Academies van Bouwkunst. Die vrijstelling kan door Bureau Architectenregister worden verleend als het praktijkgedeelte van de Academieopleiding qua inrichting en inhoud vergelijkbaar is aan de tweejarige beroepservaringperiode, zoals die in de regeling zal worden vastgelegd. Het is een vrijstelling die Bureau Architectenregister straks kan verlenen; het is dus niet vanzelfsprekend dat die vrijstelling wordt verleend. Over de wijze waarop zal worden vastgesteld of het praktijkgedeelte van de Academieopleiding vergelijkbaar is met de tweejarige beroepservaringperiode, zoals vastgelegd in de regeling, zal overleg worden gevoerd met de Academies. Bij de voorbereiding van de beroepservaringregeling zal Bureau Architectenregister in 2012 alle onderwijsinstellingen betrekken. Ook zullen er binnenkort in het hele land bijeenkomsten worden georganiseerd waar alle belanghebbenden hun mening over de inhoud van de regeling naar voren kunnen brengen. Houd onze website www.architectenregister.nl in de gaten voor meer informatie hierover.