Feature

Winnaars van de StedenbouwNU! 2012 bekend

StedenbouwNU! is de prijs voor het beste aanstormend talent in de stedenbouw en landschapsarchitectuur. Jan Martijn Eekhof, Wolbert van Dijk, Thijs de Zeeuw en Marijke Bruinsma wonnen respectievelijk de eerste, tweede, derde en vierde prijs.

De StedenbouwNU! prijs is in 2010 voor het eerst uitgereikt. De prijs werd ingesteld om het vak stedenbouw van nieuw elan te voorzien door het beste afstudeerwerk van getalenteerde jonge stedenbouwkundigen en landschaparchitecten te belonen. In 2012 vond de tweede editie plaats. De Nederlandse masterontwerpopleidingen waar men stedenbouw dan wel landschapsarchitectuur kan studeren – TU Delft faculteit Bouwkunde,TU Eindhoven faculteit Bouwkunde, Universiteit Wageningen leerstoelgroep Landschapsarchitectuur, Academie van Bouwkunst Amsterdam, Academie van Bouwkunst Rotterdam, Fontys Academie voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg – nomineerden totaal zestien afstudeerprojecten.

Een 100-koppige jury bekeek de gefilmde presentaties van de projecten en gaf op basis daarvan punten. De meeste punten waren er voor Jan Martijn Eekhof (Academie van Bouwkunst, Amsterdam) voor zijn project ´Tempelhof. De plantage van Berlijn´ waarmee hij ook al de eerste prijs van de Nederlandse Archiprix 2011 had gewonnen. Zijn plan, een voorstel voor hergebruik van de vrijgekomen luchthaven Tempelhof in Berlijn werd door de jury geprezen als “een prachtig plan in vele opzichten. […] De maker begint met de stelling dat het programma in de gegeven context niet sturend kan zijn. Voortdurend speelt deze opgave een rol in de plankaart, de uitvoeringsstrategie en de te ontwikkelen typologieën. Het resulteert in een dynamisch ontwerp dat verband met het verleden legt en tegelijkertijd ruimte biedt voor toekomstige verandering. Het plan past actuele thema's moeiteloos en overtuigend in. Het voorstel is erg knap vanwege zijn compleetheid in slechts een klein aantal tekeningen.”  

De tweede prijs ging naar Wolbert van Dijk (Academie van Bouwkunst, Rotterdam) voor zijn afstudeerproject 'Het Dijkplateau. Het Deltalandschap als schakel tussen stad en rivier', waarin hij brede dijkzones voorziet in het toekomstig Rotterdams deltalandschap. De jury over zijn plan: “Zijn project is innovatief in het denken over de waterproblematiek langs de grote rivieren in en om Rotterdam en levert daarmee een bijdrage aan de grote wateropgave waar Nederland voor staat. Het voorstel levert een fantastische overgang tussen rivier en stad op, reëel en aansprekend.”

Thijs de Zeeuw (Academie van Bouwkunst, Amsterdam) ontving voor zijn plan 'De (on)voorwaardelijke Tuin', een ontwerp voor stadsnatuur op de nieuwe parkeergarage van Artis, de derde prijs. Over zijn plan zegt de jury: “Het plan beperkt zich weliswaar tot een klein gebied maar staat model voor het denken over het vergroten van de ecologische variatie en rijkdom van sterk verstedelijkte gebieden. Het project biedt daarvoor een instrumentarium en raakt daarmee aan een maatschappelijk relevant thema, namelijk het leefbaar houden van dichtbebouwde steden.”

De onverwachte 4e prijs ging naar Marijke Bruinsma (Academie van Bouwkunst, Amsterdam). In een nek-aan-nek-race met Thijs de Zeeuw
leek zij net het onderspit te hebben gedolven. Totdat Henk Ovink (plv. Directeur-Generaal Water & Ruimte van het ministerie IenM) met een extra 4e prijs om de hoek kwam. Haar plan 'De Verborgen Stad' is een ontwerp voor de midden in Amsterdam gelegen marinewerf, die al sinds eeuwen ontoegankelijk is voor publiek en binnen enkele jaren terug zal worden gegeven aan de stad. Als ontwerper zocht zij de verborgenheid systematisch in te zetten als ruimtelijke kwaliteit en maakte daarmee een schitterend plan voor de marinewerf als toekomstige publieke ruimte.

De prijzen bestaan uit een door het ministerie van Infrastructuur en Milieu te verstrekken ontwerpopdracht ter waarde van € 6.500,-.  De komende maanden zullen de genomineerden gezamenlijk werken aan de opdracht.