Nieuws

‘Thuis aan de kreek’ van Bureau Botersloot wint Casa Nova 2011

Bureau Botersloot uit Rotterdam is met het ontwerp ‘Thuis aan de kreek’ de winnaar geworden van Casa Nova 2011, de jaarlijkse ideeënwedstrijd van het Stadsgewest Haaglanden. De tweede prijs van € 3.000 gaat naar ‘Je huis is je leven’ [dorps wonen dat ben jij] van Locus architecten uit Amsterdam. ‘De Hoeve, het Erf, de Gaarde’ van Studio KA uit Rotterdam wint de derde prijs van € 1.000. Dit ontwerp ging er ook vandoor met de publieksprijs van € 500.

Casa Nova 2011 stond in het teken van het thema ‘Bouwen in een dorp: wonen om te leven’. In stedenbouw en architectuur gaat de meeste aandacht doorgaans uit naar bouwen in de stad. Bouwen in een dorp staat vaak minder in de belangstelling. Dat is in een aantal opzichten niet terecht. In een ontwerpopgave voor een levendig dorp is ruimte voor alle lagen van de bevolking, voor alle leeftijdsgroepen. In een klein gebied komen alle functies bij elkaar. Dit alles moet ook nog eens goed aansluiten op de omgeving. Dat maakt het ontwerpen van een dorps woonmilieu tot een complexe opgave. De locatie van de ontwerpopdracht is de locatie van het huidige gemeentehuis van Midden-Delfland. Op deze locatie aan de zuidkant van het dorp ontstaat, vanwege de realisatie van een nieuw gemeentehuis elders) ruimte voor woningbouw.

1e prijs: ‘Thuis aan de kreek’ van Bureau Botersloot, Rotterdam
De jury is zeer te spreken over deze inzending, zowel over de uitstraling, architectuur, structuur en detaillering. Dit alles is weergegeven in een verzorgde presentatie. Het plan straalt over het geheel een verbluffende vanzelfsprekendheid uit. De structuur is helder en logisch. De vloeiende lijnen worden goed begeleid door de bebouwing, wat verwantschap met het centrum van Schipluiden oproept. Een zwak punt is volgens de jury dat het aanwezige water voor een groot deel alleen vanuit privéterreinen te zien is.

2e prijs: ‘Je huis is je leven’ [dorps wonen dat ben jij] van Locus architecten, Amsterdam
Met dit stedenbouwkundig ontwerp voegt het ontwerp volgens de jury iets geheel nieuws toe aan Schipluiden. Groot pluspunt is dat de dorpse sfeer bij deze vernieuwing behouden blijft. De opzet is eenvoudig en helder. Een opmerking plaatst de jury bij de beperkte uitwerking van het architectonisch ontwerp en de zichtlijnen.

3e prijs: ‘De Hoeve, het Erf, de Gaarde’ van Studio KA, Rotterdam
Het plan straalt rust uit, het oogt vanzelfsprekend alsof het er altijd is geweest en sluit goed aan op de bestaande bebouwing en op het aangrenzend groen. Volgens de jury is er goede balans gevonden tussen collectiviteit en individu. Er is veel ruimte voor water en groen, er zijn weinig wegen. De jury vraagt zich bij dit ontwerp wel af hoe de collectieve ruimten in de praktijk standhouden.

Publieksprijs: ‘De Hoeve, het Erf, de Gaarde’ van Studio KA, Rotterdam
Met 369 van de in totaal 1.177 uitgebrachte internetstemmen, is deze inzending de winnaar geworden van de publieksprijs.

De jury van Casa Nova was zeer tevreden met het niveau van de inzendingen. Zij waardeerde de diversiteit en kwaliteit van de inzendingen, het niveau van de ontwerpen en de manier van presenteren. De jury bestond uit: voorzitter Bé Emmens (regiobestuurder Wonen Stadsgewest Haaglanden), Tineke van Nimwegen (wethouder Wonen Midden-Delfland), Steven Slabbers (architect/stedenbouwkundige, gespecialiseerd in dorps wonen), Willemijn de Jong (voormalig inwoner Schipluiden en betrokken bij gemeentelijk beleid ‘Vitale Dorpen’) en Ab Abbinga (directeur woningcorporatie Wonen Midden-Delfland).

Met de jaarlijkse ontwerpwedstrijd Casa Nova wil het Stadsgewest Haaglanden projectontwikkelaars, woningcorporaties en gemeenten stimuleren om vernieuwend en gevarieerd te bouwen.