Nieuws

Aart de Koning wint prijs met afstudeerscriptie

De KIVI-NIRIA Cuperusprijs voor de beste afstudeerscriptie in 2010 en 2011 in de verkeerskunde is dit jaar voor Aart de Koning (TU Delft Bouwkunde (stedenbouw) en Civiele Techniek) voor zijn scriptie Reconnecting Rotterdam Port.

Reconnecting Rotterdam Port – Aart de Koning

Aart de Koning deed zijn onderzoek bij het Havenbedrijf Rotterdam. De studie ‘Reconnecting Rotterdam Port’ onderzoekt hoe openbaar vervoer kan worden ingezet om de sterke concurrentiepositie van het Rotterdamse Havengebied in de toekomst te waarborgen. Hierin speelt vooral het het aantrekken van gekwalificeerd personeel een grote rol. Aart de Koning onderzocht verschillende mogelijkheden zoals het gebruik van het goederenspoor voor personenvervoer, vervoer over water en een nieuwe tunnel voor het openbaar vervoer naast de Blankenburgtunnel. De jury prees het grondige ruimtelijk-economische onderzoek naar de kansen van openbaar vervoer als antwoord op de uitdagen van de Rotterdamse haven in de toekomst, evenals de heldere visualisaties waarmee hij nut en noodzaak van het voorgestelde verkeerssysteem duidelijk maakt.

De KIVI NIRIA Cuperusprijs wordt om het jaar uitgereikt.