Nieuws

Stereo Architects wint Transformatie Prinses Margrietflat

De inzending Het Weefgebouw van Stereo Architects heeft de ontwerpwedstrijd voor de transformatie Prinses Margrietflat in Rotterdam gewonnen.

Het winnend ontwerp Het Weefgebouw van Stereo Architects

De prijsvraaguitschrijver, Woonstad Rotterdam, wil jonge architecten de kans geven om ervaring op te doen in de samenwerking met een grotere opdrachtgever. Daarom werden jonge ontwerpers eind vorige jaar opgeroepen om zich uit te spreken over de mogelijkheden om de balkonzijde van de Prinses Margrietflat te verbeteren in het licht van de bredere transformatieopgave. In totaal kwamen 69 inzendingen binnen. Vier daarvan gingen naar de tweede ronde.

De jury, bestaande uit Tomas Schütz, Martijn Bus, Debby Smit en Raphaël van Geldorp van (allen Woonstad Rotterdam), Arie van der Ree (Van der Ree en Vermeulen Bouwkundig adviseurs), Mattijs van Ruijven (Dienst Stadsontwikkeling Rotterdam) en Rudy Philipszoon (vertegenwoordiger van bewoners), koos Het Weefgebouw van Pieter Sprangers (Stereo Architects) als winnend ontwerp. Het ontwerp heft de anonimiteit van de modernistische architectuur op, maar de kenmerken licht, lucht en ruim zicht op de groene omgeving blijven behouden. Ook blijft in het ontwerp de privacy op de balkons gewaarborgd. Door een nieuw patroon dat een verband legt tussen de individuele woning en het gebouw als geheel ontstaat een
grotere herkenbaarheid van elke woning.

Uit het juryrapport: "Er wordt een sterk beeld neergezet dat zich ook goed in de omgeving voegt. Bovendien ontstaat ook variatie in de buitenruimte voor bewoners. Daarnaast blijven in het ontwerp licht, lucht en ruim zicht op de groene omgeving behouden".
Als prijs mag Spangers deel te nemen aan de verdere planontwikkeling voor de Prinses Margrietflat.