Kijk & Luister

Voedseltribunaal Stroom Den Haag

Tv

ArchiTV

Archined's eigen tv-programma

Op 5 april werd in Den Haag het in 2009 begonnen programma Foodprint afgesloten met een Voedseltribunaal. In dit door Stroom georganiseerde debat werden de argumenten en aanbevelingen rond het thema voedsel en de stad, die de afgelopen jaren de revue passeerden, nog één keer samengevat. ArchiNed filmde het tribunaal en biedt het in zijn geheel als videostream aan.

Tijdens het tribunaal werden drie concrete projecten besproken:
– City Pig, een ontwerp voor een maatschappelijk en ecologisch verantwoorde en rendabele varkensboerderij in de stad, door MVRDV i.s.m. the Why Factory
– Foodscape Schilderswijk, een gerealiseerde, ‘eetbare’ groene infrastructuur door kunstenaar Debra Solomon
– Park Supermarkt, een ruimtelijk model voor een landschappelijke supermarkt door Van Bergen Kolpa Architecten i.s.m. Alterra

Het tribunaal eindigde met een uitspraak van de jury waarin deze zich uitspreekt over de wijze waarop we tot een duurzaam voedselsysteem voor de stad kunnen komen. In hoofdlijnen betrof de uitspraak de volgende zes punten:

1. Weg met de stad! Hallo Regio!
Oplossing ligt in de regio en niet in de stad. Planologisch moet het anders.

2. Betaal de True Price
De prijs moet reflectie zijn van de werkelijke kosten (co2, energie, transport, productieomstandigheden). En de boer moet van zijn werk kunnen leven.

3. Wees niet bang voor technologie
We hebben nieuwe technologie nodig om onszelf te blijven voeden op een veilige manier.

4. Herstel de verbinding tussen producent en consument
Faciliteer boerenmarkten en zet een crowdfunding systeem op voor boeren (Community Supported Agriculture) als een directe investering in de boer. Kijk naar Park Supermarkt.

5. Eigen productie is voor eigen consumptie
Voedsel verbouwen is een vak, maar kan burgers verbinden. Leer van Foodscape Schilderswijk als model.

6. Stimuleer projecten als City Pig om discussie los te wrikken
Alleen door het onvoorstelbare voor te stellen zet je verandering in gang.