Nieuws

Meander wint ontwerpwedstrijd Booster Hoogvliet

Bureau Zondag en dNA hebben met hun ontwerp Meander de prijsvraag voor een ‘boosterstation’ in het Oudelandsepark in Hoogvliet gewonnen. ASAS arjan scheer architectuur stedenbouw kreeg de 2e prijs en Stad architecten werd 3e.

Dankzij het boosterstation – Engels voor pompstation – wordt het water in het Rotterdamse warmtenet op de juiste druk gehouden. Zodat het gemakkelijk door de leidingen getransporteerd kan worden. Langs het totale leidingnet van 26 kilometer worden drie boosters gebouwd.

Het boosterstation in Hoogvliet zal duidelijk zichtbaar zijn voor de bezoekers van het park. Daarom zocht het Warmtebedrijf een bijzonder ontwerp. Hiertoe schreef het recent een ontwerpwedstrijd uit onder architecten. De publicatie op de website www.ontwerpwedstrijden.nl leverde maar liefst 42 mooie en bijzondere inzendingen op.

De ontwerpen zijn getoetst op originaliteit, duurzaamheid, economische haalbaarheid en de inpassing in het landschap. In de eerste ronde zijn drie ontwerpen geselecteerd die in tweede ronde verder zijn uitgewerkt. De volgende drie architecten(bureaus) van deze ontwerpen zijn uitgenodigd om hun ontwerp persoonlijk te presenteren:
Bubbelbox van STAD architecten
Meander, een samenwerking van Bureau Zondag en dNA
Boosterstation Hoogvliet, van bureau ASAS (Arjan Scheer Architectuur Stedenbouw)

Het Warmtebedrijf Rotterdam is verheugd bekend te maken dat het ontwerp Meander is verkozen tot winnaar. Verrassing en vervlechting zijn de centrale begrippen voor dit ontwerp. Verrassing omdat het een suggestie geeft over warmtetransport en mensen nieuwsgierig maakt om te kijken wat er in het gebouw gebeurt; vervlechting vanwege de interactie met het park. Hiermee speelt het ontwerp in op de wens van het Warmtebedrijf om het industriële gebouw op te laten gaan in de parkachtige omgeving.

Het ontwerp Meander bestaat uit een rechthoekig gebouw voor de technische installaties, dat aan het zicht is onttrokken door een gebogen gevel van roodbruine panelen. De panelen variëren in hoogte, waardoor de schil van de gevel zowel in horizontale als in verticale zin gebogen is. Aan de overzijde van het pad dat langs het gebouw loopt, komt een lange gebogen zitbank van hetzelfde roodbruine materiaal. Vanaf de bank heeft men zicht op het naastgelegen water en de begraafplaats aan de overkant.

De jury bestond uit:
–   Mevrouw Y. Bekker, dagelijks bestuurder Deelgemeente Hoogvliet, portefeuillehouder ruimtelijke ordening, kunst en cultuur
–   Mevrouw B. Pronk, architect en vertegenwoordiger van Welstandscommissie  Rotterdam
–   Mevrouw S. de Bont, werkzaam bij Stadsontwikkeling Rotterdam
–   Dhr. W. Stevense, architect en werkzaam bij Tebodin
–   Dhr. D. Passchier, bouwkostendeskundige en werkzaam voor Visser & Smit Hanab
–   Dhr. R. van Voorst, contract manager  aanleg Warmtenet, Warmtebedrijf Rotterdam

Als de aanvraag voor de bouwvergunning met het bijzondere ontwerp akkoord wordt bevonden, zorgt het Warmtebedrijf er straks samen met projectuitvoerder Visser & Smit Hanab voor dat het gebouw er ook echt komt te staan.