Nieuws

Archiprix 2012 genomineerd: Gare du Mundaneum

Andreas Lambrinos maakte een ontwerp voor de vernieuwing van het station Brussel-Midi en haar omgeving op basis van de visie op een Mundaneum van Paul Otlet.

Dit afstudeerplan doet een voorstel voor een radicale interventie in het verpauperende gebied bij het station Brussel Midi. Het plan is gebaseerd op een herinterpretatie van het Mundaneum zoals Paul Otlet dat zag en samen met le Corbusier concretiseerde in het masterplan voor een 'Cité Mondiale' in Genève. Het Mundaneum herbergt alle beschikbare kennis in een systeem van kaarten, een soort papieren internet. De hedendaagse culturele relevantie van dat concept is onderzocht voor de Europese hoofdstad Brussel.

Het plan doet een voorstel voor een 'Gare du Mundaneum' bestaande uit een cultureel raamwerk dat dagelijkse culturele activiteiten ondersteunt: een 'culturele aanlegplaats' voor grootschalige culturele evenementen. In de eerste plaats wordt het 250 meter lange litteken dat de sporen door de stad trekken gedicht. Door de sporen ondergronds aan te leggen worden de wijken aan weerszijden van het station verbonden. Daarbij wordt het grid toegepast als het belangrijkste middel om de ruimte te organiseren. Naar analogie van het motto van de EU 'eenheid in verscheidenheid' biedt het grid een raamwerk waarbinnen verschillende functies een plaats vinden. Er wordt een symbiose gerealiseerd tussen de infrastructuur en stedelijke functies, waarin zowel het station als de grootste markt van Europa zijn opgenomen.

Het grid krijgt gestalte in verschillende gedaanten, een ondergrondse wafel, een grid van stedelijke bouwblokken en een puntenmatrix van aanlegplaatsen die ieder een eigen schaal en interne logica bezitten. De korrelgrootte van de bouwblokken is ontleend aan die van de bestaande omliggende blokken. Om de doordringbaarheid van de blokken te vergroten zijn ze vervolgens verdeeld in vier kwarten. Op maaiveldniveau is een deel van de blokken vervangen door open ruimtes om een nieuwe locatie voor de markt te creëren. Daaronder bevindt zich een ondergrondse stad van werkruimten in een wafelvormige structuur. Onder de wafel bevindt zich een trapsgewijs gestructureerde stationshal die een waaier aan functies ontsluit. De monumentale uitgraving is 50 meter diep. Hoe dieper men zich bevindt des te verder zijn de bestemmingen die men per trein kan bereiken. De internationale treinen stoppen op de bodem, daarboven de regionale treinen en een etage hoger de trams en de metro.

Het programma van de wafel bestaat uit kantoren in de dwarsrichting en semi-openbare functies met restaurants, auditoria en tentoonstellingsruimten in de langsrichting. In de overlappingen zitten de aanlegplaatsen en vindt de verticale circulatie plaats waarbij door toepassing van kleurcodering de veelheid aan functies voor de bezoeker ontsloten wordt. De aanlegplaatsen voorzien de markt en evenementen van elektriciteit en water.
De bestaande toren aan de kop van de locatie kreeg een nieuw gezicht en maakt deel uit van het masterplan. Daarnaast gaat men via zacht glooiende hellingbanen naar de kubusvormige stationshallen die onder het niveau van de markt met elkaar verbonden zijn. De wachtruimten zijn met veel zorg ontworpen, ze zijn bekleed met doorschijnend onyx marmer en geperforeerd met een lichtraster. Gedurende de gehele dag ervaart men er het verstrijken van de tijd door beweeglijke lichtpatronen die over de vloer scheren en de wisselende activiteiten die rondom plaatsvinden

naam
Andreas Lambrinos
e-mail
website

opleiding / studierichting
TU Delft / architectuur

mentoren
Michiel Riedijk, Niklaas Deboutte, Huib Plomp

wanneer begonnen met afstuderen
september 2009

wanneer klaar
november 2010

favoriete ontwerpers
De architecten die mij het meeste inspireren zijn Aires Mateus Architects, Álvaro Siza Vieira, Herzog & de Meuron (in het bijzonder hun vroege werk) en Peter Zumthor.

favourite projecten
Boa Nova Restaurant (1963) in Matosinhos, Portugal van Álvaro Siza Vieira en Bruder Klaus Chapel (2007) in Wachendorf, Duitsland van Peter Zumthor.

wat doe je nu
Ik ben architect bij Rudy Uytenhaak Architectenbureau.