Nieuws

Atelier Pro geselecteerd voor nieuwbouw Diagnostisch Centrum VU

Het laboratorium aan de Amsterdamse Van Der Boechorststraat dat in de eerste fase ongeveer 21.000 m² zal beslaan is onderdeel van een grotere, toekomstige uitbreiding aan de zuidkant van het bestaande VUmc–complex aan de Boelelaan in Amsterdam.

Diagnostisch Centrum van de Vrije Universiteit van Amsterdam ontwerp Atelier Pro

In het ontwerp van atelier PRO is sterk de nadruk gelegd op een combinatie van het concept ‘healing environment’, duurzaamheid en flexibiliteit. Het gebouw bevat een tweetal atria die fungeren als ‘groene longen’: het zijn getemperde buitenklimaatzones met binnentuinen waaromheen clusters van werkkamers worden gegroepeerd.

Het spanningsveld tussen een duurzaam ontwerp en de wens om een alzijdige architectonische expressie heeft er toe geleid dat de zelfbeschaduwende gevel bestaat uit een stapeling van verticale lamellen gemaakt van architectonisch beton met een zachtgele kleur. De kozijnen worden in een lichte bronstint geanodiseerd en staan afhankelijk van hun geveloriëntatie verticaal of enigszins gekanteld tussen de lamellen. Hierdoor ontstaat een klassiek spel van licht en schaduw, transparantie en geslotenheid in een stapeling van identieke elementen.