Nieuws

Charlotte Köhler Prijs voor Daan Roosegaarde, Shift Architecture Urbanism en Guido van der Werve

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft op voordracht van de jury de Charlotte Köhler Prijzen 2012 toegekend aan veelbelovende beeldend kunstenaars, vormgevers en architecten: Daan Roosegaarde, Shift Architecture Urbanism en Guido van der Werve.

De Charlotte Köhlerprijzen zijn aanmoedigingsprijzen voor jong talent. In de oneven jaren worden drie jonge theatermakers geselecteerd en in de even jaren drie kandidaten uit de beeldende kunsten.  

Naar het oordeel van de jury heeft Daan Roosegaarde (1979) zich bijzonder geprofileerd op de grensgebieden van beeldende kunst, vormgeving en architectuur. Na cum laude te zijn afgestudeerd aan AKI, ArtEZ academie voor beeldende kunsten in Enschede, studeerde Roosegaarde verder aan het Berlage Instituut te Rotterdam. Daan Roosegaarde maakt met zijn Studio Roosegaarde interactieve installaties. De installaties programmeren de ruimte, onttrekken er energie aan, vullen ze met betekenis. Ze bieden een vooruitblik op een wereld waarin de ruimtes die ons omhullen en de voorwerpen die wij gebruiken niet alleen informatiedragers worden, maar ook interactief zullen zijn. Roosegaarde speelt een belangrijke rol in de innovatieve kunststroming New Dutch Digital Design, waarin kunstenaars de grens zoeken tussen mens en computer. In 2010 verscheen bij NAi Uitgevers een overzichtspublicatie van zijn werk dat onder meer te zien is geweest in de Tate Modern en het Victoria and Albert Museum te Londen, het Nationaal Museum in Tokio en het jaarlijkse STRP Festival te Eindhoven.

Shift Architecture Urbanism werd in 2005 opgericht en bestaat uit Harm Timmermans (1975), Oana Rades (1977) en Thijs van Bijsterveldt (1981). Shift is gevestigd in Rotterdam en richt zich op architectuur, verstedelijking en ruimtelijk ordening. Naast uitgesproken plastische en formeel sterke gebouwen ontwerpen zij geëngageerde stedenbouwkundige projecten. De ontwerpen, waarvan er inmiddels een aantal zijn gerealiseerd, ogen fris, ongecompliceerd en positief. In hun stedenbouwkundige ensembles keren steeds deze sterke architectonische hoofdvormen terug, om te worden ingebed in de meer instabiele en programmeerbare stedelijke omgevingen. De architectuur vervult hierin de rol van vaste waarde en zelfs van waarde-creator, die de stad kan activeren. Het bureau zoekt bij de ontwikkeling van projecten samenwerking met andere partijen. Het project Sportplein Binnenrotte in Rotterdam illustreert deze werkwijze zeer sterk. Dit project werd dan ook gehonoreerd met een werkbudget van NAi en Fonds BKVK in het kader van de Studio for Unsollicited Architecture.

Naar het oordeel van de jury heeft Guido van der Werve (1977) zich bijzonder verdienstelijk gemaakt als beeldend kunstenaar. Van der Werve studeerde in 2003 af aan de Gerrit Rietveld Academie, werd in 2006 en 2007 geselecteerd voor een zogenaamde Research Residency aan de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam en kreeg daarvoor een Cultuurfondsbeurs uit het Peter Paul Peterich Fonds. Hij maakt korte poëtische films waarin hij zelf de hoofdrol speelt en die vaak een relatie hebben met muziek. Hij slaagt erin de schoonheid van een idee tot het einde toe te handhaven in zowel puntige als romantische vertellingen. In 2008 constateerde het beeldende-kunsttijdschrift Metropolis M al dat er geen Nederlandse kunstenaar was die zo snel internationaal furore maakte als Van der Werve. Het werk van de kunstenaar is onder meer aangekocht door het Museum of Modern Art in New York, het Dallas Art Museum, de Mario Testino Collection in Londen en Museum Boijmans van Beuningen te Rotterdam.

De Charlotte Köhler Prijzen van het Prins Bernhard Cultuurfonds zijn bij legaat ingesteld door de actrice Charlotte Köhler. Aan de prijs is een vrij besteedbaar bedrag van 20.000 euro verbonden. De jury bestond dit jaar uit Melle Daamen (voorzitter), J. Guldemond, Nathalie de Vries en H.G. Wolters.