Nieuws

Gouden A.A.P. 2012 voor het Scheepsvaartmuseum

De Amsterdamse Architectuur Prijs, de Gouden A.A.P. 2012, is dit jaar toegekend aan de ontwerpers en de opdrachtgever van Het Scheepvaartmuseum: Liesbeth van der Pol (Dok architecten), Laurent Ney (Ney & Partners), Kees Doornenbal (Rappange & Partners Architecten BV) en Ric van Wijk (adjunct-directeur van het Scheepvaartmuseum, namens de Rijksgebouwendienst).

Het Scheepvaartmuseum. foto: Norbert Waalboer

De Amsterdamse Architectuur Prijs is door ARCAM (Architectuurcentrum Amsterdam) in het leven geroepen en wordt toegekend aan architect en opdrachtgever van een in het voorafgaande jaar gerealiseerd project dat boven alle andere uitsteekt. Dit jaar werd de prijs voor de vijfde maal uitgereikt.
Uit 26 projecten koos een jury bestaande uit architectuurhistorica Fredie Floré, architectuurcritica Indira van 't Klooster en architect Peter Defesche, de renovatie en vernieuwing van het Scheepsvaartmuseum aan het Amsterdamse Oosterdok als beste project.
Uit het juryrapport: "De juryleden vonden elkaar in grote bewondering voor de moed die bij de restauratie, de ruimtelijke vernieuwing en reorganisatie van Het Scheepvaartmuseum is betracht. Zowel bij het uitpellen van het gebouw tot op de historische kern, als bij het maken van de heldere keuzes op het gebied van de routing, als bij de beslissing om voor de overkapping een extra ontwerpprijsvraag te organiseren – een beslissing die ertoe heeft geleid dat een zwaar historisch gebouw kon worden bekroond met een extreem licht zeil van glas en baleinen, dat tot de verbeelding spreekt door zijn verfijning en door het vanzelfsprekende vakmanschap dat eruit spreekt."