Nieuws

Items onthult plannen voor nieuw sectorinstituut

Op de website van het vormgeverstijdschrift Items zijn de plannen voor het nieuwe sectorinstituut, waarin NAi, Premsela en Virtueel Platform samengaan, onthuld en becommentarieerd. Kennelijk is het activiteitenplan voor het AVE (Architectuur, Vormgeving, E-Culture) gelekt. Vrolijk word je daar niet van. Het was te verwachten, maar de afgedwongen fusie lijkt nauwelijks tot enig voordeel, en louter tot nadeel te leiden.
Aan het snijdende commentaar van Items valt weinig toe te voegen.
Misschien is het nog niet te laat en kan het afgedwongen instituut los worden gehouden van het NAi. Dat is ook de suggestie van Items na het bestuderen van het activiteitenplan, en dat onderschrijven we van harte. Het NAi kan zich dan concentreren op haar kerntaken en een volwaardig museum en archief worden. Lees verder het artikel Tegenvaller voor sectorinstituut in oprichting van Marc Vlemmings op de Items website.