Nieuws

Negen organisaties werkzaam in e-cultuur, architectuur en vormgeving. ontvangen tweejarige subsidie

Het Stimuleringsfonds voor Architectuur maakte donderdag bekend aan welke organisaties een tweejarige subsidie wordt toegekend. Van de 27 aanvragen zijn er 9 (deels) toegekend.

Met ingang van 2013 worden er geen producerende instellingen op gebied van architectuur, e-cultuur en vormgeving rechtstreeks door het ministerie van OCW worden gesubsidieerd. De organisaties die tot nu toe deel uitmaken van de Basis Infrastructuur (BIS) konden dit voorjaar subsidie aanvragen bij het Stimuleringsfonds voor Architectuur voor het uitvoeren van een tweejarig programma.
Negen instellingen ontvangen een positief advies. Op gebied van e-cultuur: Mediamatic, Submarine Channel, V2, De Waag en Steim. Binnen de sector architectuur: Archiprix, de IABR en Architectuur Lokaal. En op gebied van Vormgeving Droog Design.
In totaal stelt het SfA voor het uitvoeren van deze programma’s jaarlijks €2.700.000 beschikbaar. Er kon maximaal €500.000 per instelling worden aangevraagd. Voor sommige instellingen betekent dit dat zij ondanks een positief advies alsnog een fikse bezuiniging moeten doorvoeren.

Omdat het beschikbare budget driemaal overvraagd was, zijn er scherpe keuzes gemaakt. Dit is noodzakelijk om de geselecteerde organisaties in de gelegenheid te stellen een hoogwaardig programma te laten uitvoeren. Van de negen instellingen krijgt overigens slechts één instelling, namelijk Archiprix, het gevraagde subsidiebedrag. De acht overige instellingen zullen hun programma’s en begroting nog moeten bijstellen.

Het meeste geld (€3.774.500,-) gaat naar e-cultuur, vormgeving ontvangt €200.000,- en architectuur wordt gestimuleerd met €1.425.500,- waarvan €900.000,- voor het IABR is. De architectuurorganisaties die een negatief advies hebben ontvangen zijn ArchiNed, Europan, AFFR en Bureau Europa.

Het SfA heeft er voor gekozen om deze subsidiemogelijkheid ook open te stellen voor instellingen, die nu geen deel uitmaken van de Basis Infrastructuur. Belangrijkste reden hiervoor is dat bij de toekenning van de meerjarige subsidies het fonds voor het eerst deze drie sectoren samenbrengt. Hiermee is verkend of er ook andere instellingen in staat zijn om een meerjarig samenhangend activiteitenprogramma uit te voeren, dat op nationaal c.q. internationaal niveau onderscheidend is.
Geen van deze instellingen heeft echter een positief advies ontvangen. Omdat veel van deze instellingen wel een belangrijke functie hebben op regionaal niveau, of evenementen organiseren die van belang zijn voor de verschillende vakgebieden, kunnen ze wel een beroep doen op de nieuwe subsidiemogelijkheden van het SfA in 2013.