Nieuws

ACTA en Ronald McDonald Centre winnaars Hedy d’Ancona-prijs 2012

Afgelopen vrijdagmiddag ontvingen de winnaars, Benthem Crouwel Architekten (ontwerpers van ACTA), Fact Architects (ontwerpers het Ronald McDonald Centre) en opdrachtgevers Vrije Universiteit en Stichting Ronald McDonald, de gedeelde prijs van elk 10.000 euro uit handen van mevrouw Hedy d’Ancona, naamgeefster aan deze prijs voor excellente zorgarchitectuur.

De Hedy d’Ancona-prijs is een gezamenlijk initiatief van het Stimuleringsfonds voor Architectuur (SfA) en TNO. Atelier Rijksbouwmeester en het ministerie van VWS ondersteunen het initiatief. De prijs en de eraan gekoppelde communicatie en publiciteit beogen de kwaliteit van zorggebouwen in alle facetten te verbeteren. De prijs is geen doel maar een middel om voorbeeldige architectuur in de zorgsector bekendheid te geven bij alle betrokken partijen (opdrachtgevers, architecten, zorgprofessionals, overheden, gebruikers en ontwerponderwijs). Daarnaast is de prijs ingesteld om kennis te verzamelen en delen over de totstandkoming van de genomineerde projecten.

De jury onder leiding van architect Koen van Velsen selecteerde de winnaars uit zes genomineerde projecten. De jury, die alle genomineerde projecten heeft bezocht, noemt ‘beide projecten in hoge mate excellent, zij het op verschillende vlakken. Waar het ene project de uitkomst is van een bewonderenswaardige en unieke ontdekkingsreis, daar is het andere project het gepolijste resultaat van een zeer nauwgezet en professioneel uitgewerkt idee. De projecten beslaan samen de breedte van de discussie die draait om betrokkenheid en professionele houding van zowel opdrachtgevers als architecten van gebouwen voor zorgfuncties.’

ACTA staat voor Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Benthem Crouwel Architekten ontwierpen een faculteitsgebouw met onderwijs-, onderzoeks- en zorgfuncties. De opdrachtgever is de Vrije Universiteit, de gebruikers zijn Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam, Stichting Bijzondere Tandheelkunde en opleiding Mondzorgkunde Hogeschool InHolland
Uit het juryrapport:
Het ACTA is volgens de jury exceptioneel goed uitgewerkte architectuur; een gebouw van internationale allure. Tot in de kleinste details is het thema, een gestroomlijnde omgeving voor zorg, onderwijs en onderzoek, doorgevoerd. Het gebouw imponeert direct bij binnenkomst en dat is volgens de jury precies wat patiënten, studenten en onderzoekers vertrouwen geeft in het hoogstaande vak tandheelkunde dat in het gebouw wordt uitgevoerd, onderwezen en onderzocht.

Ronald McDonald Centre in Amsterdam ontworpen door Fact Architects is een sport- en gezondheidscentrum voor gehandicapte kinderen. De opdrachtgever is Ronald McDonald Centre, de gebruiker Only Friends.
Van het Ronald McDonald Centre gaat volgens de jury een sterke voorbeeldfunctie uit.
Uit het juryrapport:
'Het sportcomplex voor gehandicapte kinderen laat zien hoe de droom van één persoon kan uitgroeien tot een indrukwekkend en origineel gebouw. Het valt te prijzen dat het gebouw een plek is waar kinderen met veel plezier komen om recreatief en competitief te sporten, zonder dat het een zorgfunctie uitstraalt. De totstandkoming van het Ronald McDonald Centre acht de jury op alle vlakken uitmuntend.’