Nieuws

Archiprix 2012 prijs: Hometown Glory, A story about meaning and memory, Jeruzalem, Israël

Herman Zonderland stelt vier verschillende ingrepen voor rond de muur die Israël van het Palestijnse gebiedt scheidt, met de hoop mensen met een andere blik naar het conflict te laten kijken.

Muren zijn onderdeel van ons vak. We maken ze om dingen te scheiden. Als een barrière tussen koude en warme lucht, maar ook om het verschil tussen publieke en private ruimte aan te geven. Muren zijn er om meerdere redenen. Dit geldt niet alleen voor de muren die we ervaren in het dagelijks leven, maar ook voor de muren waar we misschien minder vaak bij stil staan: de 'politieke' muren. De barrière die centraal binnen dit project staat is de scheiding tussen Israël en de West Bank. Een complex samenspel van 723 kilometer van hekwerk en betonnen afscheidingswand. De focus van het project ligt op Jeruzalem, een stad die al eeuwen een toneel is van strijd.

Het plan wordt gevormd door vier verhalen, die inspelen op drie thema’s. Vier verhalen om van iets slechts iets minder slecht te maken.
Het eerste thema heeft als doel het zichtbaar maken van het conflict. Met Drawing Lines wordt de groene lijn, ingesteld door de VN in 1948,zichtbaar gemaakt in de openbare ruimte. Op cruciale plekken langs deze lijn worden uitkijktorens gebouwd waardoor het mogelijk is om vanaf de grens waar hij eigenlijk zou moeten liggende grens te aanschouwen waar hij daadwerkelijk ligt. Daarnaast vormt de muur op dit moment een podium om het ongenoegen van het conflict te uiten. Deze discussie wordt vergroot door Screaming Out Loud,gebouwen in de vorm van Hebreeuwse en Arabische teksten die een discussie met elkaar aangaan.
Het tweede thema is samenkomst. Het zoekt de locaties waar oude hoofdroutes afgesneden worden door de barrière. New Babel, markeert met haar nieuwe stadspoorten deze plekken. Door de muur te verdikken in de vorm van gebouwen kan er ruimte ontstaan voor nieuwe gemeenschappen. Een plek waar de muur in plaats van een scheiding een verbinding kan zijn.
Het laatste thema speelt in op het verlangen van de mens. Er wordt ruimte gezocht tussen de barrière en de bestaande bebouwing.Door de bouw van een tweede muur ontstaat een voor mensen ontoegankelijk gebied, Paradise, waar de natuur de kans krijgt zich in oude glorie te herstellen. Door het reliëf is dit paradijs wel zichtbaar vanaf verschillende punten binnen de stad.

De verhalen helpen mee aan de onafhankelijkheid van de Arabische wijken rond Jeruzalem. Door de Screaming Out Loud-gebouwen in te zetten als energiemachines en de New Babel-gebouwen te gebruiken voor de opvang en opslag van regenwater dragen ze bij aan de dagelijkse behoefte van de bewoners.Het plan vormt op dit moment een intermediair binnen het conflict. Het paradijs als verbindend element biedt hoop voor de toekomst. Wetende dat als de vrede ooit terug keert, de muren wegvallen en dit een cadeau is voor de stad.
“You always need a border to be able to unite.”

naam
Herman Zonderland
e-mail
website

opleiding / studierichting
Academie van Bouwkunst Amsterdam / stedenbouw

mentoren
Burton Hamfelt, Mattijs Bouw, Kees Rijnboutt

wanneer begonnen met afstuderen
september 2010

wanneer klaar
mei 2011

favoriete ontwerper
Superstudio

favoriete project
Therme Vals – Peter Zumthor / Mercat de Santa Caterina – Enric Miralles

wat doe je nu
Stedenbouwkundig bij Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam