Nieuws

KEI, Nicis, Nirov en SEV fuseren tot Platform31

KEI, Nicis Institute, Nirov en SEV zijn per 1 juli 2012 formeel gefuseerd tot Platform31. Daarmee ontstaat een onafhankelijke kennisorganisatie die kan bijdragen aan het oplossen van ruimtelijke, economische en sociale vraagstukken van stad en regio. Platform31 helpt professionals en bestuurders met kennis, netwerken, onderzoek en experimenten. Bundelen van netwerken en middelen vergroot de kans op innovatie, geeft schaalvoordelen en efficiencywinst.

Platform31 brengt wetenschap, politiek en praktijk bij elkaar. Steden en regio's moeten zich blijven vernieuwen op onderwerpen als demografische groei, leefbaarheid, economische en ruimtelijke ontwikkeling, duurzaamheid en wonen. Dit zijn complexe vraagstukken waarbij veel verschillende stakeholders zijn betrokken. Platform31 wil daar een podium voor zijn.

De integratie van activiteiten, programma's, publicaties en websites is 'under construction'. De namen van de vier fusiepartners blijven nog een tijdlang in beeld: de opbouw van het nieuwe merk Platform31 is een groeiproces. De nieuwe organisatie heeft ruim 20.000 relaties.

Organisatie:
· Lex van den Ham is algemeen directeur a.i./kwartiermaker en begeleidt het fusieproces.
Naar verwachting zal dit najaar een definitieve directeur zijn aangesteld.
· De organisatie heeft vier units: Lex de Boer (Unit Experimenten), Jos Koffijberg (Unit Onderzoek), Christine Oude Veldhuis (Unit Professionaliseren), Olof van de Wal (Unit Netwerken).
· Pieter Winsemius is voorzitter van de raad van toezicht.
· In de programmaraad komen vertegenwoordigers van overheid, markt en wetenschap.

Gezamenlijke huisvesting staat gepland voor begin 2013, naar verwachting in Den Haag. Tot dat moment blijven de huidige bezoekadressen bestaan.