Nieuws

Louis Le Roy 1924-2012

Op zondagmiddag 15 juli 2012 is beeldend kunstenaar en schrijver Louis Le Roy op de leeftijd van 87 jaar in zijn woning in Oranjewoud overleden. Louis Le Roy werd vooral bekend om zijn Ecokathedraal.

Louis le Roy in zijn achtertuin 2006 © Stichting Tijd

Ruimte en tijd staan centraal in de ideeën van Louis Le Roy. In het bijzonder de factor tijd in ruimtelijke processen en het werken met complexe, dynamische systemen en netwerken. Le Roy werd vooral bekend als de bouwheer van de Ecokathedraal in Mildam bij Heerenveen. Op een stuk land startte hij in de jaren zeventig een proces waar zonder een vooropgezet plan mens en natuur een een fascinerend bouwwerk creëren.

De tweede aflevering van ArchiTV, uit 2000, was gewijd aan Louis le Roy en zijn kathedraal.

Eerder, in de jaren zestig, had Le Roy met buurtbewoners een halve kilometer lange groenstrook aan de Kennedylaan omgevormd tot een vrijplaats voor natuur en mens. Het project geldt als een van de vroege voorbeelden van bewonersparticipatie. Met die gemeente tekende Le Roy in 2005 een 100-jarig contract, waardoor de ontwikkeling van het door hem in de jaren zestig in gang gezette ‘ecokathedrale’ proces van de Heerenveense Kennedylaan voor de duur van 100 jaar gegarandeerd wordt. Zie hier het ArchiNed-artikel.

Om de voortgang van de Ecokathedraal en het proces van de Kennedylaan te begeleiden werd de Stichting Tijd opgericht. Met als hoofddoelstelling: ‘Het bevorderen van inzicht en bewust-zijn van het begrip “tijd” als voorwaarde voor de creatieve ontwikkeling van samenwerking tussen natuurlijke en creatieve menselijke processen in ruimte en tijd.’

Zie ook het Archined-artikel Louis Le Roy van Piet Vollaard (10 september 1999).

Wikipedia-pagina over Le Roy.