Nieuws

Rients Dijkstra en Eric Luiten nieuwe Rijksadviseurs

Eric Luiten en Rients Dijkstra zijn vandaag benoemd als respectievelijk Rijksadviseur voor Landschap en Water, en Rijksadviseur voor Infrastructuur en Stad. Samen met Rijksbouwmeester Frits van Dongen vormen ze de komende vier jaar het College van Rijksadviseurs.

Het College van Rijksadviseurs adviseert op basis van onafhankelijkheid, met kennis van zaken, over de nationale ruimtelijke inrichting vanuit de ontwerpende disciplines architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Het nieuwe College van Rijksadviseurs bestaat uit de Rijksbouwmeester, een Rijksadviseur voor Landschap en Water en een Rijksadviseur voor Infrastructuur en Stad. Met de benoeming van de twee nieuwe collegeleden nemen Ton Venhoeven, Yttje Feddes en Wim Eggenkamp afscheid van het College van Rijksadviseurs. In het vertrekkend college was het thema Cultureel erfgoed ondergebracht bij een eigen Rijksadviseur. In de nieuwe samenstelling maakt het integraal onderdeel uit van het nieuwe college. Expertise op het gebied van cultureel erfgoed wordt geborgd door samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Prof. ir. Eric Luiten is zelfstandig gevestigd landschapsarchitect en deeltijdhoogleraar Erfgoed en Ruimtelijk Ontwerp (de Belvedereleerstoel) aan de TU Delft. In die hoedanigheid doet hij onderzoek naar de transformatie van landschappelijk en stedelijk erfgoed. Hij was curator voor de internationale manifestatie A Wider View on Cultural Landscapes in Europe, onderdeel van de eerste Triƫnnale Apeldoorn in 2008 en hij was parttime provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in Zuid-Holland.

Ir. Rients Dijkstra is hoofd-architect van het in Rotterdam gevestigde architectenbureau 'Maxwan Architects and Urbanists'. Dijkstra heeft eerder gewerkt bij de ArchitectenCie en OMA. In 1993 heeft hij een ontwerp gemaakt voor het masterplan Leidsche Rijn bij Utrecht. Dijkstra heeft ook het masterplan Leiden Central Station gemaakt en recent heeft zijn bureau de opdracht gewonnen voor het ontwikkelen van ontwerpuitgangspunten voor de Ring Antwerpen.

Frits van Dongen bekleedt sinds augustus 2011 de functie van Rijksbouwmeester en is voorzitter van het College van Rijksadviseurs.