Nieuws

Twee studententeams uit Delft winnen gedeelde eerste prijs Vertical Cities Asia

Twee studententeams van de Faculteit Bouwkunde TU Delft hebben de gedeelde eerste prijs gewonnen in de internationale ontwerpwedstrijd voor studenten Vertical Cities Asia. De opgave betrof een stedelijk ontwerp voor één km2 in Yongshan, een wijk in Seoul.

Overal in Azië zal in de komende 50 jaar het aantal mensen van 65 jaar en ouder dramatisch toenemen. Voor de specifieke regio, zal de bevolking in deze leeftijdsgroep toenemen met 314 procent. Het is de zorg over de vergrijzing in Azie, die de deelnemende teams als ontwerpopgave meekregen.
De TU Delft studenten hebben deze prijs gewonnen met het project Open Ended City, waarbij het behoud van de authenticiteit van de stad voorop staat, naast het intensiveren van de dialoog tussen wat er al bestaat en wat er komen gaat. En Lifetime City, waarin de ontwerpers de stad op een beschouwende manier onder de loep nemen. Mensen leven en worden oud in een stad die meeleeft en meegroeit. Niet alleen individuen worden ouder maar hun omgeving veroudert.
 
Deze competitie wordt vijf opeenvolgende jaren (2011/2015) georganiseerd door de School of Design and Environment of the National University of Singapore (NUS), financieel gesteund door de World Future Foundation. De deelnemende universiteiten zijn: National University of Singapore, Tsinghua University,Beijing University, Tongji University, Shanghai University, University of Tokyo, ETH Zürich, de Technische Universiteit Delft en de University of Californië in Berkeley. Per universiteit worden twee plannen geselecteerd voor de finale. De jury heeft de inzendingen beoordeeld op vijf gebieden: duurzaamheid kwaliteit van leven, haalbaarheid, context en technische innovatie
 
De jury is met name onder de indruk van de proces georiënteerde aanpak van de Delftse plannen; uitgaande van het bestaande wordt gewerkt aan een stedenbouwkundig plan met een duidelijke toekomstvisie. De jury heeft gekozen voor een gedeelde eerste plaats vanwege het complementaire karakter van de plannen, waar het ene plan meer aandacht heeft voor het proces, spreekt het andere plan meer tot de verbeelding door het heldere programma. Het was moeilijk om te kiezen tussen twee uitgebreide en doordachte voorstellen. Daarom heeft de jury besloten om een gedeelde eerste prijs toe te kennen aan de teams van de Technische Universiteit Delft.

Projectbeschrijvingen van de winnende voorstellen (in het Engels):
Open Ended City aims to propose a development that is able to retain the authenticity of the city while extending the dialogue between what already exists and what is to come. Renewing the pattern of the city based on the city itself. The idea of community is being explored through the programmatic circles as a means to organize programs in a meaningful way, which would provide for the needs of an ever-ageing population in a walk able radius. The potential of these communities is that they disperse functions. At the heart of the communities are the hybrid centres that cater for elderly healthcare/education/housing and the changing demographic balance of elderly and children.
By prioritizing the long-term growth of Yongsan in the design process, the strategy primarily focuses on creating conditions and rules that will guide the growth of the city. A broad framework allows for the preservation qualities that make cities interesting and at times unpredictable and unique places. By doing so, the city takes on a life of its own.
Team: Claudio Saccucci, Stef Bogaerds, Erjen Prins, Jan Maarten Mulder, Samuel Liew

Lifetime city. Walking through the city of Seoul you see all the people around you. They eat, drink and laugh. They walk into shops or sit on a bench in a park. They live and they grow old in a city that lives and grows. Not just everyone ages, but everything ages. When even more people live in the city and grow old. People will be able to live in Yongsan during their whole lifetime. It becomes a Lifetime City.
This Lifetime City will face some challenges. As Korea has flourished in the 20th century, the economy and population grew. During the growth the borders of Seoul didn’t expand: the city became denser. At the same time the elderly population has grown. Basic urban services need to be accessible to everyone. Therefore walking distances have become a tool for locating basic destinations.
In order to face the social challenges of ageing in Seoul, we propose a city where the existing structures form the basis for the new high-density neighbourhoods. Functions, shapes, voids, centralities and densities created different atmospheres in different places. The plan identifies the characteristics in Yongsan and uses them as a starting point for the design of the site, the design of a new lifetime city.
Team: Laura Dinkla, Katerina Salonikidi, Maria Stamati, Johnny Tascon, Qiu Ye.