Nieuws

Winnaars van The Green Architecture Competition bekend

The Green Architecture Competition waarvoor architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten worden uitgedaagd om door middel van creatieve en innovatieve ontwerpen een bijdrage te leveren aan het in stand houden en verbeteren van de biodiversiteit heeft drie eerste prijs winnaars opgeleverd en een eervolle vermelding.

The Green Architecture Competition is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) met als doel het belang van biodiversiteit in de architectuur te onderstrepen. Terwijl duurzaamheid de afgelopen decennia meer en meer is geïntegreerd in architectuur, heeft biodiversiteit weinig tot geen aandacht gekregen. Biodiversiteit verdient echter aandacht omdat zij de laatste decennia sterk achteruit is gegaan. Anders gezegd; steeds meer verschillende soorten planten, dieren en micro-organismen sterven uit, waardoor talrijke ecosystemen veranderen. Hier ondervinden tal van belangrijke economische activiteiten die schijnbaar niets met biodiversiteit te maken hebben op korte of langere termijn de gevolgen van. Daarom is het in ons aller belang om biodiversiteit te behouden en in de toekomst zelfs te verbeteren. Architectuur staat voor de grote uitdaging om positieve bijdragen te leveren aan dit proces.
De internationale prijsvraag voorziet de winnaars in geldprijzen en biedt hen tijdens The Green Collective Exposition een platform om hun werk te tonen.

Winnaar Categorie Design & Development
1e prijs – Noémie Benoit (Frankrijk) – The Port Authority Bus Terminal re-opens in 2030
De jury noemt deze inzending een grensverleggend en innovatief voorstel dat over de volle breedte bewijst een integraal project te zijn: “Een uitmuntend ontwerpend onderzoek naar de complexe verhoudingen tussen biodiversiteit en architectuur”.

Winnaars Categorie Concept & Strategy
In de categorie Concept & Strategy vond de jury twee inzendingen boven de rest uitsteken. Deze twee projecten hebben beiden de eerste prijs in ontvangst mogen nemen. Ook deelde de jury een eervolle vermelding uit.
1e prijs – .FABRIC / LOLA Landscape Architecture / Studio 1:1 (NL) – The Ecological Energy Network
Een uitermate interessant voorstel op de schaal van Nederland waarin een zeer heldere probleemstelling op een evenzeer krachtige als simpele wijze wordt opgepakt en tot kans wordt omgebogen, aldus de jury. Daarbij wordt de markt de drager voor het ontwikkelen van biodiversiteit; de alliantie die hiervoor nodig is, is bovendien door het team al grotendeels bij elkaar gebracht.

1e prijs – Jacques Vink / Piet Vollaard / Ward Mouwen / Ariënne Boelens (NL) – 7 Seasons
De jury spreekt van een gebalanceerd voorstel waarin op lokaal niveau een lange-termijn strategie wordt uitgerold om de biodiversiteit te vergroten. Daarbij wordt tevens sociale cohesie bevorderd door de inzet van buurtbewoners en door de ingrepen die voor de biodiversiteit nodig zijn om verbeteringen aan de leefomgeving te laten zijn.

Eervolle vermelding – MattonOffice (NL/Duitsland)- The Free Range Urban Biotope
De jury noemt deze inzending een provocatief voorstel dat de aanleiding vindt in biodiversiteit om het debat over de ontwikkeling van (stedelijke) ruimte in een politiek, economie en sociaal ander daglicht te plaatsen.

De jury van The Green Architecture Competition bestond uit: Duzan Doepel (Doepel Strijkers Architecten en Lector duurzame architectuur en stedenbouw aan de Academie van Bouwkunst Rotterdam), Louise Vet (Professor of Evolutionary Biology aan de WUR en directeur van het NIOO-KNAW), Jeroen de Willigen (de Zwarte Hond), R. Peter Mensinga (Senior Sustainability Designers bij ARUP en directeur en oprichter van Aardlab), Paul Vetter (afgevaardigde namens het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie)

The Green Collective organiseert drie industrie gerelateerde ondernemerscompetities in de creatieve industrie met als doel het stimuleren van een verandering naar een duurzamere economie. Deze competities zijn The Green Architecture Competition (georganiseerd door het Nederlands Architectuurinstituut), The Green Design Competition (georganiseerd door Dutch Design Week) en The Green Fashion Competition (georganiseerd door Amsterdam Fashion Week).