Nieuws

Archiprix 2012 genomineerd: 1 Villa voor 3 Weduwen

Pieter de Bruyn Kops ontwierp een villa voor drie weduwen aan de rand van Deventer.

Het ontwerp voor de villa is gebaseerd op een eenvoudig programma van eisen, desondanks kent het een interessante complexiteit dankzij het dynamische karakter van de drie weduwen en de verwevenheid van de villa met het landschap.
De villa ligt aan de rand van het oude Deventer ineen relatief jongbos van 80 jaar oud. De locatie is voor een groot deel omgeven door bebouwing uit de vorige eeuw. Toch is het nog een relatief rustige plek, mede vanwege de aanwezigheid van een ‘kolk’, een restant van een vroegere meanderen een oude doorbraak van de IJsseldijk. Daarnaast speelt de spoorlijn een belangrijke rol in het huidige karakter van het landschap.
De symmetrieas van het gebouw ligt in het verlengde van een lange vista. Deze ligt dwars op de rand van het bos en loopt door de restanten van een 90 jaar oude boomgaard. Een verzonken fietspad volgt de loop van een oud agrarisch voetpad en snijdt de locatie in tweeën. De beide helften, de oude boomgaarden het vergeten bos zijn twee totaal verschillende plekken. Het lijkt logisch om dit verschil te benadrukken. De villa vormt de verbindende schakel, daar vloeien beide sferen in elkaar over.

‘Ik had drie stoelen in mijn huis, de eerste voor de eenzaamheid, de tweede voor vriendschap, en de derde voor de samenleving’. In dit citaat uit Walden maakt de schrijver Henry David Thoreau duidelijk dat er sprake is van een exponentiële groei van de sociale dynamiek. Drie is het minimale aantal voor een democratisch proces, voor een goede besluitvorming en voor een debat. Een weduwe zal gemiddeld ongeveer 9 jaar in de villa wonen, wat betekent dat gemiddeld eens in de drie jaar een weduwe weg zal gaan. Wanneer een weduwe sterft kunnen de twee anderen elkaar troosten en verdere afspraken maken bij het kiezen van de volgende medebewoner, als er tenminste niet al iemand op de wachtlijst staat.

naam
Pieter de Bruyn Kops
e-mail
website

opleiding / studierichting
Academie van Amsterdam  / architectuur

mentoren
Jan Richard Kikkert, Natascha van den Ban, Henri Borduin

wanneer begonnen met afstuderen
maart 2009

wanneer klaar
november 2010

favoriete ontwerpers
Koen van Velsen, Dennis Bergkamp, Álvaro Siza, Erik Gunnar Asplund, Thomas Jefferson, Andrea Palladio, Michelangelo

favoriete projecten
Villa Chiericati, Andrea Palladio, anno 1550

wat doe je nu
Ik ben al 7 jaar zelfstandig ondernemer, 2,5 jaar vader. Architectuur: net klaar met 1 jaar werken in opdracht van Border Architecture, en ben nu bezig met een klein project in Nederland, en zoek nu naar werk in het buitenland. Schilderen: figuratief, landschap, portretten. Theorie: het oprichten van de politieke “Partij Voor de Toekomst” Verder: vertalingen voor de Higher Commission for Syrian Relief.