Nieuws

‘BFAS meest creatieve alternatief voor plan NS van Sijpesteijnkade’

Woensdagavond heeft de jury van de prijsvraag ‘Viva van Sijpesteijnkade’ zeven inzendingen beoordeeld. De deelnemers hebben in de zomer hard gewerkt om voor een complexe opgave een alternatief plan te maken voor het van Sijpesteijnkwartier, onderdeel van de stationsontwikkeling in Utrecht.   

De initiatiefnemer van de prijsvraag, ontwikkelgroep Lombok Centraal is blij dat er creatieve oplossingen zijn die laten zien dat het plan van NS beter kan. NS heeft een voorlopig stedenbouwkundig plan laten maken door Group A. Dat plan gaat uit van een ambitieus stedelijk programma en sloop van de bebouwing aan de van Sijpestijnkade met uitzondering van het monument nummer 25. Veel mensen willen niet dat hier een onherstelbare fout wordt gemaakt door rigoreus te slopen in het stationsgebied.

Jury voorzitter Ubbo Hylkema: ‘De van Sijpesteijnkade mag in de toekomst weer met trots Leidsekade heten. De ontwerpers zijn niet uitgegaan van conserveren in enige vorm maar van aanhechting op de Leidsche Rijn. De jury ziet in alle ontwerpen goede onderdelen. We zijn niet gecharmeerd van bebouwing zwevend boven het rijtje. We zijn wel enthousiast over een plan dat uitgaat van het principe van grote gebouwen langs lange lijnen van het plan van Moreelse, het uitbreidingsplan van Utrecht uit 1664. De inzending van BFAS van de heren Bödecker en Koek is het meest verrassend door licht en lucht te creëren aan weerszijden van de doorgetrokken Leidsche Rijn.
Het plan van BFAS maakt ook een verbinding met Lombok, iets wat de ontwikkelgroep Lombok Centraal ook graag wil. Het Lombokplein kan met bomen op het Lombokplein een groen woud krijgen. De winnaar wordt op de voet gevolgd door de inzending van architect Vellecoop. Vellecoop brengt de veelkleurigheid van de kleine bebouwing in een nieuwe rij achter de van Sijpesteijn terug en zet deze ook door langs de Leidse kade. Door een passage of straat te maken aansluitend op de Noordertunnel wil Vellecoop een achterkant voorkomen en een levendig gebied maken. Het plan van Van Dienst is derde geworden. De jury denkt dat de combinatie van het plan van BFAS en Vellecoop een perfecte symbiose kan geven. Het plan is dat beide ontwerpers het plan in overleg met de NS en gemeente verder gaan uitwerken.’

Op donderdagavond 13 september om 19:45 uur worden de inzendingen met het juryrapport aangeboden aan wethouder Everhardt en de gemeenteraad. Dan wordt ook de petitie tegen de sloop overhandigd. De ontwikkelgroep doet een oproep om mensen die ook graag willen dat er niet zomaar gesloopt wordt en er een beter plan moet komen ook naar het stadhuis te komen.